AktuelnostiBudžet

Javna rasprava – O BUDŽETU ZA 2022.g.

Crna Gora OPŠTINA PETNJICA Sekretarijat za lokalnu  upravu Broj, 04-019/22-124 Petnjica, 07.02.2022.god.     Na osnovu čIana 122 stav 2. Statuta Opštine Petnjice („Službeni list Crne Gore“ br. 29/18), Sertetarijat za loklanu upravu opštine Petnjica donosi:   PROGRAM JAVNE RASPRAVE   Na temu:   Nacrt Odluke  O  BUDŽETU ZA 2022.g.    Pozivaju se zainteresovani predstavnici političkih partija, mjesnih zajednica, nevladinih organizacija, građani, privredna društva  da […]