Crna Gora

OPŠTINA PETNJICA

Sekretarijat za lokalnu  upravu

Broj, __________

Petnjica, 03.05.2022.god.

 

 

Na osnovu čIana 122 stav 2. Statuta Opštine Petnjice („Službeni list Crne Gore“ br. 29/18), Sertetarijat za loklanu upravu opštine Petnjica donosi:

 

PROGRAM JAVNE RASPRAVE

 

Na temu:

 

  1. Nacrt Odluke  O REGULACIJI SAOBRAĆAJA NA TERITORIJI OPŠTINE PETNJICA

 

 Pozivaju se zainteresovani predstavnici političkih partija, mjesnih zajednica, nevladinih organizacija, građani, privredna društva  da uzmu učešća u razmatranju  ovog plana i to:

 

20.05.2022.god. za mjesne zajednice i građane u 09.45h

20.05.2022.god. za  privredna društva i  nevladine organizacije  u 12.15h

20.05.2022.god. za političke stranke u 14.30h

 

 

 

Sa predlozima navedene odluka  zainteresovani  učesnici mogu se upoznati u prostorijama Sekretarijata za lokalanu upravu opštine Petnjica, radnim danima  u vremenu od  10 do 15 časova.

Predlozi, primjedbe, sugestije i  mišljenja na predlog Nacrt Odluke O REGULACIJI SAOBRAĆAJA NA TERITORIJI OPŠTINE PETNJICA, mogu se saopštiti usmeno ili predati u pisanoj formi u  prostorijama Sekretarijata za lokalnu upravu opštine  Petnjica.

Nacrt odluke možete preuzeti sa sajta opštine Petnjica:      www.petnjica.co.me

 

Share this post

About the author