AktuelnostiKonkursiObrasci

JAVNI KONKURS Za raspodjelu sredstava za podršku ženskom preduzetništvu za 2022. godinu

JAVNI KONKURS Za raspodjelu sredstava za podršku ženskom preduzetništvu za 2022. godinu

Komisija za raspodjelu sredstava za podršku ženskom preduzetništvu, na osnovu člana 14 stav 3
Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za podršku ženskom
preduzetništvu
(„Sl. list CG – opštinski propisi“ br. 37/2021) i člana 4 Odluke o raspodjeli
sredstava za podršku ženskom preuzetništvu
(„Sl. list CG – opštinski propisi“ br. 11/2021) ,
raspisuje
JAVNI KONKURS
Za raspodjelu sredstava za podršku ženskom preduzetništvu za 2022. godinu

Tekst konkursa kao i prijavni obrazac možete preuzeti iz priloga

Konkurs

Obrazac ŽP

Obrazac ŽP

Prilozi

Share this post

About the author