Komisija za raspodjelu sredstava za podršku ženskom preduzetništvu, na osnovu člana 14 stav 3
Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za podršku ženskom
preduzetništvu
(„Sl. list CG – opštinski propisi“ br. 37/2021) i člana 4 Odluke o raspodjeli
sredstava za podršku ženskom preuzetništvu
(„Sl. list CG – opštinski propisi“ br. 11/2021) ,
raspisuje
JAVNI KONKURS
Za raspodjelu sredstava za podršku ženskom preduzetništvu za 2022. godinu

Tekst konkursa kao i prijavni obrazac možete preuzeti iz priloga

Konkurs

Obrazac ŽP

Obrazac ŽP

Share this post

About the author