Crna Gora

Opština Petnjica

Sekretarijat za lokalnu upravu

Br.: 04-019/22-1253

Petnjica, 19.09.2022.godine

Na osnovu članova 2, 5, 6 i 7 Odluke o stipendiranju studenata u Opštini Petnjica (“Sl. list CG – Opštinski propisi” br. 42/2017, 40/2020 i 37/2021), Sekretarijat za lokalnu upravu raspisuje

KONKURS

Za dodjelu studentskih stipendija za školsku 2022/23. godinu

Pravo na stipendiju mogu ostvariti redovni studenti primijenjenih osnovnih i akademskih osnovnih studija, koji:

  • imaju crnogorsko državljanstvo;
  • imaju prebivalište u Opštini Petnjica;
  • su prema nastavnom programu ustanove visokog obrazovanja na kojoj studiraju, položili ispite iz prethodne godine studija sa najnižim indexom uspjeha 9,00 i najmanje 90% ECTS kredita;
  • su prvi put upisali semestar studijske godine;
  • koji nisu obnovili ni jednu godinu tokom studija;
  • nisu u radnom odnosu;
  • nisu stariji od 25 godina;

 

Pravo na stipendiju imaju i studenti tehničkih fakulteta (građevina, arhitektura, elektrotehnika) bez obzira na uspjeh, zbog deficita tih zanimanja u opštini Petnjica.

Pravo na stipendiju ima i jedan student iz porodice lošeg materijalnog stanja (roditelji korisnici MOP-a i nezaposleni roditelji i porodice čiji ukupni prihodi ne prelaze visinu minimalne zarade) u kojoj ima troje i više djece, bez obzira na uspjeh.

 

Kandidat koji konkuriše za dodjelu stipendije uz prijavu na konkurs prilaže sljedeća dokumenta:

– potvrdu o prebivalištu,

– potvrdu o upisu godine studija,

– potvrdu o položenim ispitima iz prethodne godine,

– potvrdu o visini ostvarenih ECTS kredita;

– potvrdu o ostvarenoj prosječnoj ocjeni;

– dokaz (izjavu) da nije u radnom odnosu;

– dokaz (izjavu) da student ne prima drugu stipendiju;

– uvjerenje o kućnoj zajednici, (za kandidate iz porodice lošeg materijalnog stanja u kojoj ima troje i više djece);

– potvrdu da su korisnici MOP-a ili potvrdu da su roditelji nezaposlena lica ili potvrdu o visini prihoda članova domaćinstva (za kandidate iz porodice lošeg materijalnog stanja u kojoj ima troje i više djece).

 

Prijavu sa kratkom biografijom i kompletnom dokumentacijom- sve dokaze o ispunjenju posebnih i opštih uslova, dostaviti u roku od 30 dana od dana objavljivanja Konkursa, u zatvorenoj koverti, na pisarnici Opštine Petnjica – zgrada Opštine, sa naznakom: „Za konkurs za dodjelu studentskih stipendija za školsku 2022/23. godinu.

Sekretar

Ziko Alilović

Share this post

About the author