Opština Petnjica obilježila 31 godinu od usvajanja Deklaracije o ekološkoj državi Crnoj Gori

Zaposleni lokalne saomouprave opštine Petnjica u saradnji sa DOO“Komunalna djelatnost“ i TO Petnjica obilježili 31 godinu od usvajanja Deklaracije o ekološkoj državi Crnoj Gori.

Ovom prilikom očišćen je putni pravac od Ćamilove česme preko Stenica do Petnjice.

Prikupljeno je 30 vreća otpada.

Na ovaj način želimo da pokažemo brigu o životnoj sredini i da apelujemo na građane da ne odlažu otpad na nepravilan način.

Deklaracija o ekološkoj državi Crnoj Gori usvojena je na Žabljaku 20. septembra 1991. godine.

Ističemo zahvalnost Komunalnom preduzeću i TO Petnjica koji su uzeli učešće u ovoj akciji čišćenja.

 

Odjeljenje za uređenje prostora, stambeno komunalne djelatnosti, saobraćaj i zaštitu životne sredine

 

Share this post

About the author