Crna Gora

OPŠTINA PETNJICA

Sekretarijat za lokalnu  upravu

Broj, __________

Petnjica, 06.10.2022.god.

 

 

Na osnovu čIana 122 stav 2. Statuta Opštine Petnjice („Službeni list Crne Gore“ br. 29/18), Sertetarijat za loklanu upravu opštine Petnjica donosi:

 

PROGRAM JAVNE RASPRAVE

 

Na temu:

 

NACRT ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE PETNJICA ZA 2022. G.

 Pozivaju se zainteresovani predstavnici političkih partija, mjesnih zajednica, nevladinih organizacija, građani, privredna društva  da uzmu učešća u razmatranju  ovog plana i to:

 

21.10.2022.god. za mjesne zajednice i građane u 09.45h

21.10.2022.god. za  privredna društva i  nevladine organizacije  u 12.15h

21.10.2022.god. za političke stranke u 14.30h

 

 

 

Sa nacrtom navedene odluke, zainteresovani  učesnici mogu se upoznati u prostorijama Sekretarijata za lokalanu upravu opštine Petnjica, radnim danima  u vremenu od  10 do 15 časova.

Predlozi, primjedbe, sugestije i  mišljenja na NACRT ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA

ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE PETNJICA ZA 2022.godinu, mogu se saopštiti usmeno ili predati u pisanoj formi u  prostorijama Sekretarijata za lokalnu upravu opštine  Petnjica.

Nacrt odluke možete preuzeti iz priloga.

 

Share this post

About the author