Na osnovu člana 11 Poslovnika o radu Skupštine Opštine Petnjica (“Službeni list Crne Gore-opštinski propisi br. 45/22)

 

S A Z I V A M

sedmu redovnu sjednicu Skupštine Opštine Petnjica

 

Sjednica će se održati 03.11.2022. godine (četvrtak) u zgradi Opštine (sala Skupštine Opštine), sa početkom u 14h.

Za sjednicu predlažem sledeći:

 

Dnevni red

  1. Prijedlog Odluke o formiranju stručnog tima za provjeru svojinsko-pravnog statusa lokalnih dobara
  2. Prijedlog Odluke o subvenciji troškova prevoza u prigradskom i međugradskom saobraćaju i smještaja u JU Dom učenika i studenata u Beranama, za određene učenike srednjih škola
  3. Prijedlog Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama
  4. Izvještaj o stanju primarne zdravstvene zaštite u 2021. godini
  5. Izvještaj o radu JU Centar za socijalni rad za 2021. godinu
  6. Izvještaj o javnom redu i miru u 2021. godini
  7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Budžetu Opštine Petnjica za 2022. godinu

Prisustvo na sjednici je obavezno, odsustvo sa sjednice najaviti Sekretaru Skupštine Opštine najkasnije 3 dana prije održavanja sjednice.

 

SKUPŠTINA OPŠTINE PETNJICA

Br: 02-016/22-396

Petnjica, 28.10.2022. godina

PREDSJEDNIK

Mehmed Adrović, s.r.

Saziv VII

Share this post

About the author