AktuelnostiKonkursi

J A V N I   P O Z I V za izbor nezavisnih procjenjivača za 2023.godinu

CRNA GORA OPŠTINA PETNJICA Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama Broj 04- Petnjica, 30.01.2023. godine Na osnovu člana 6, stav 1, alineja 2, članova 29, 30 i 31 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama (“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 55/22), Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama objavljuje: J A V N I   P O Z I V za […]

AktuelnostiKonkursi

JAVNI OGLAS za sufinansiranje progama rada sportskih organizacija za 2023. godinu

Prijavni obrazac za sportske kluboveCrna Gora OPŠTINA PETNJICA Sekretarijat za lokalnu upravu Br.: Petnjica, 24.01.2023.god. Na osnovu člana čl. 117 Zakona o sportu („Sl. List CG“, br. 44/18) i čl. 11. Odluke o finansiranju i sufinansiranju sporta u Opštini Petnjica (“Sl. list CG – opštinski propisi”, br. 3/19), Sekretarijat za lokalnu upravu, r a s p i s u j e JAVNI OGLAS za sufinansiranje […]

AktuelnostiKonkursiNVO

J A V N I   P O Z I V – za predlaganje kandidata za člana Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacija, koji je predstavnik nevladine organizacije

CRNA GORA OPŠTINA PETNJICA Broj 01- Petnjica, 11.01.2023. godine Na osnovu člana 7, stav 2, a u vezi sa članovima 8, 9, 10 i 11 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama (“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 55/22), predsjednik Opštine objavljuje: J A V N I   P O Z I V za predlaganje kandidata za člana Komisije za raspodjelu […]