AktuelnostiKonkursi

JAVNI OGLAS za sufinansiranje progama rada sportskih organizacija za 2023. godinu

Prijavni obrazac za sportske kluboveCrna Gora OPŠTINA PETNJICA Sekretarijat za lokalnu upravu Br.: Petnjica, 24.01.2023.god. Na osnovu člana čl. 117 Zakona o sportu („Sl. List CG“, br. 44/18) i čl. 11. Odluke o finansiranju i sufinansiranju sporta u Opštini Petnjica (“Sl. list CG – opštinski propisi”, br. 3/19), Sekretarijat za lokalnu upravu, r a s p i s u j e JAVNI OGLAS za sufinansiranje […]