AktuelnostiKonkursi

J A V N I   P O Z I V za izbor nezavisnih procjenjivača za 2023.godinu

CRNA GORA OPŠTINA PETNJICA Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama Broj 04- Petnjica, 30.01.2023. godine Na osnovu člana 6, stav 1, alineja 2, članova 29, 30 i 31 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama (“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 55/22), Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama objavljuje: J A V N I   P O Z I V za […]