Javne rasprave

JAVNA RASPRAVA – NACRT ODLUKE O DOPUNAMA ODLUKE O POREZU NA NEPOKRETNOSTI U OPŠTINI PETNJICA

Crna Gora OPŠTINA PETNJICA Sekretarijat za lokalnu  upravu Broj, 04-413/23-586/2 Petnjica, 08.06.2023.god.   Na osnovu čIana 122. Statuta Opštine Petnjice („Službeni list Crne Gore“ br. 16/22), Sekretarijat za loklanu upravu opštine Petnjica donosi: PROGRAM JAVNE RASPRAVE  Na temu: NACRT ODLUKE O DOPUNAMA ODLUKE O POREZU NA NEPOKRETNOSTI U OPŠTINI PETNJICA  Pozivaju se zainteresovani predstavnici političkih partija, mjesnih zajednica, nevladinih organizacija, građani, privredna društva  da uzmu […]