AktuelnostiJavne rasprave

NACRT ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE PETNJICA ZA 2024. g.

Crna Gora OPŠTINA PETNJICA Sekretarijat za lokalnu  upravu Broj, 04-019/23-1332 Petnjica, 05.12.2023.god. Na osnovu čIana 122. Statuta Opštine Petnjice („Službeni list Crne Gore“ br. 16/22), Sekretarijat za loklanu upravu opštine Petnjica donosi: PROGRAM JAVNE RASPRAVE  Na temu: NACRT ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE PETNJICA ZA 2024. g.  Pozivaju se zainteresovani predstavnici političkih partija, mjesnih zajednica, nevladinih organizacija, građani, privredna društva  da uzmu učešća u razmatranju  ovog […]