AktuelnostiUrbanizam

JAVNA RASPRAVA

O NACRTU PROSTORNOG PLANA CRNE GORE I IZVJEŠTAJU O STRATEŠKOJ PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU Na osnovu člana 33 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (,,Službeni list CG”, br.64/17, 44/18, 63/18, 82/20, 86/22 i 4/23) Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine oglašava JAVNU RASPRAVU O NACRTU PROSTORNOG PLANA CRNE GORE I IZVJEŠTAJU O STRATEŠKOJ PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU Javna rasprava o Nacrtu […]