JAVNE RASPRAVE

OBRASCI

JAVNE NABAVKE

ODLUKE

SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA

PREDSJEDNIČKI IZBORI 2018

Shodno  čl.12  Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu ( SL. RCG  br.80/05 ) sekretarijat opštine Petnjica:

–          Obavještava zainteresovane organe, organizacije i ostalu zainteresovanu javnost da je podnijet zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu, sa pratećom dokumentacijom nosioca projekta  D.O.O „Drvoprex”, odgovorno lice: Elis Skenderović, adresa: Donje Luge -  Berane , naziv projekta: Dogradnja I proširenje postojećeg  ribnjaka „Vrelo“ Trpezi radi konkurisanja na javni poziv IPARD-a.

–          Uvid se može izvršiti u prostorijama Odjeljenja za urbanizam, uređenje prostora, saobraćaj I zaštitu životne sredine( kancelarija br.20 ) svakim radnim danom od 10h do 14h počev 11.07.2018.godine do 18.07.2018.god.

–          Zainteresovani organi i organizacije mogu,  u roku od 5 (pet) dana od dana prijema, odnosno objavljivanja obavještenja, dostaviti mišljenje, primjedbe ovom Odjeljenju, kao nadležnom organu.

 

 

Na osnovu člana 7 stav 2 i člana 12 Odluke o ustanovljavanju i dodjeljivanju javnih priznanja I nagrada i zvanju počasnog građanina ("Sl. list CG - Opštinski propisi", br. 41/2015), služba Skupštine objavljuje:

OBAVJEŠTENJE

 O predlaganju kandidata za dodjelu opštinske nagrade “4. Avgust” za 2018. godinu

 

Nagrada “4. Avgust”, kao poseban oblik javnog priznanja dodjeljuje se svake godine povodom praznika Opštine Petnjica - "4. Avgust” za najbolje ostvarene rezultate u tom periodu, a u izuzetnim slučajevima za postignute rezultate u dužem stvaralačkom periodu, u svim oblastima rada i stvaralaštva koji su od izuzetnog značaja za Opštinu Petnjica.

Nagrada se dodjeljuje pravnim licima i pojedincima sa teritorije Opštine Petnjica ili van nje, ako njihova ostvarenja imaju poseban značaj za Opštinu Petnjica.

 

Kad zato postoje naročito opravdani razlozi Nagrada se može dodijeliti posthumno.

 

Nagrada se istom licu može dodijeliti samo jedanput.

 

Predlog za dodjeljivanje Nagrade može podnositi građanin, privredno društvo, ustanova, nevladin sektor, politička partija ili stranka i drugi subjekti sa prebivalištem, odnosno sjedištem u Petnjici.

 

Predlozi za Nagradu moraju biti pismeno dostavljeni, sa obrazloženjem i dokumentacijom na osnovu koje se može ocijeniti vrijednost ostvarenih rezultata predloženih kandidata.

 

Predlozi se dostavljaju Skupštini opštine Petnjica - Žiriju za dodjelu nagrada " 4 avgust”, neposredno na pisarnici Opštine ili poštom na adresu SO-e Petnjica, Petnjica bb 84321, najkasnije do 15. Jula 2018. godine.

 

 

BR:02-205                                                                                                                            Sekretar SO-e                                                               

U Petnjici,  21.06.2018 godine                                                                                              Adis Duraković

                                                                                                                                           

Vijesti

PREDSJEDNIK OPŠTINE

SAMIR AGOVIĆ

PREDSJEDNIK ŠKUPŠTINE

MEHMED ADROVIĆ

POTPREDSJEDNIK OPŠTINE

MUSLIJA KALIĆ

GLAVNI ADMINISTRATOR

MIRSAD ĆATOVIĆ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.

SEKRETAR LOKALNE UPRAVE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.

SEKRETAR SKUPŠTINE OPŠTINE