JAVNE RASPRAVE

OBRASCI

JAVNE NABAVKE

ODLUKE

SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA

PREDSJEDNIČKI IZBORI 2018

  CRNA GORA

  SKUPŠTINA OPŠTINE PETNJICA

                        Služba Skupštine

                         Br.02-566

                        Dana, 21.12.2017.godine

 

      Prijedlozi i sugestije za izradu Programa rada SO Petnjica za 2018.godinu

Poštovani,     

Poslovnikom o radu Skupštine propisano je da Skupština donosi Program rada za kalendarsku godinu i da u skladu sa programom rada planira svoj rad i aktivnosti. U pripremi izrade Programa rada Skupština  pribavlja prijedloge i mišljenja o pitanjima koja treba uvrstiti u Program rada od predsjednika opštine, odbornika, radnih tijela, odborničkih klubova, javnih službi, mjesnih zajednica i nevladinih organizacija.

U cilju izrade  Programa rada Skupštine opštine Petnjica za 2018. godinu, Sluzba Skupštine, je shodno članu 152. Poslovnika o radu Skupštine (“Sl. list CG—Opštinski propisi” br.17/14), preduzela aktivnosti na pribavljanju prijedloga i mišljenja o pitanjima koja treba uvrstiti u Program rada. Programom rada utvrdjuju se poslovi i zadaci Skupštine i njihov osnovni sadržaj, nosioci poslova i rokovi za razmatranje pojedinih pitanja.

Obzirom da Program sadrži normativni  i tematski dio, potrebno je u normativnom dijelu, ukazati na razloge za donošenje propisa koji se predlažu I naznačiti pitanja I odnose koje tim propisom treba urediti, a za tematski dio (analize, informacije, izvještaje), naznačiti osnovni cilj, odnosno razloge za razmatranje odgovarajućeg informativnog materijala i dati kratak sadržaj pitanja koja treba obraditi.

Molim Vas da prijedloge i sugestije vezano za  poslove iz Vašeg djelokruga, dostavite najkasnije do 05.01.2018.godine, kako bi predsjednik Skupštine blagovremeno utvrdio prijedlog Programa rada Skupštine Opštine Petnjica za 2018. godinu.

                                                                                      

  Služba Skupštine                                                  

Vijesti

PREDSJEDNIK OPŠTINE

SAMIR AGOVIĆ

PREDSJEDNIK ŠKUPŠTINE

MEHMED ADROVIĆ

POTPREDSJEDNIK OPŠTINE

MUSLIJA KALIĆ

GLAVNI ADMINISTRATOR

MIRSAD ĆATOVIĆ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.

SEKRETAR LOKALNE UPRAVE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.

SEKRETAR SKUPŠTINE OPŠTINE