JAVNE RASPRAVE

OBRASCI

JAVNE NABAVKE

ODLUKE

SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA

IZBORI

 

 

Na osnovu člana 7 stav 2 i člana 12 Odluke o ustanovljavanju i dodjeljivanju javnih priznanja I nagrada i zvanju počasnog građanina ("Sl. list CG - Opštinski propisi", br. 41/2015), služba Skupštine objavljuje:

OBAVJEŠTENJE

 O predlaganju kandidata za dodjelu opštinske nagrade “4. Avgust” za 2018. godinu

 

Nagrada “4. Avgust”, kao poseban oblik javnog priznanja dodjeljuje se svake godine povodom praznika Opštine Petnjica - "4. Avgust” za najbolje ostvarene rezultate u tom periodu, a u izuzetnim slučajevima za postignute rezultate u dužem stvaralačkom periodu, u svim oblastima rada i stvaralaštva koji su od izuzetnog značaja za Opštinu Petnjica.

Nagrada se dodjeljuje pravnim licima i pojedincima sa teritorije Opštine Petnjica ili van nje, ako njihova ostvarenja imaju poseban značaj za Opštinu Petnjica.

 

Kad zato postoje naročito opravdani razlozi Nagrada se može dodijeliti posthumno.

 

Nagrada se istom licu može dodijeliti samo jedanput.

 

Predlog za dodjeljivanje Nagrade može podnositi građanin, privredno društvo, ustanova, nevladin sektor, politička partija ili stranka i drugi subjekti sa prebivalištem, odnosno sjedištem u Petnjici.

 

Predlozi za Nagradu moraju biti pismeno dostavljeni, sa obrazloženjem i dokumentacijom na osnovu koje se može ocijeniti vrijednost ostvarenih rezultata predloženih kandidata.

 

Predlozi se dostavljaju Skupštini opštine Petnjica - Žiriju za dodjelu nagrada " 4 avgust”, neposredno na pisarnici Opštine ili poštom na adresu SO-e Petnjica, Petnjica bb 84321, najkasnije do 15. Jula 2018. godine.

 

 

BR:02-205                                                                                                                            Sekretar SO-e                                                               

U Petnjici,  21.06.2018 godine                                                                                              Adis Duraković

                                                                                                                                           

PREDSJEDNIK OPŠTINE
E-mail: opstina.pt.predsjednik@gmail.com
tel: 051/248-208

SAMIR AGOVIĆ

PREDSJEDNIK ŠKUPŠTINE
E-mail: skupstina@petnjica.co.me
tel: 051/248-203

MEHMED ADROVIĆ

POTPREDSJEDNIK OPŠTINE
E-mail: potpredsjednik@petnjica.co.me
tel: 051/248-208

MUSLIJA KALIĆ

GLAVNI ADMINISTRATOR
E-mail: glavni.administrator@petnjica.co.me

MIRSAD ĆATOVIĆ

SEKRETAR LOKALNE UPRAVE
E-mail: lokalna.uprava@petnjica.co.me

ZIKO ALILOVIĆ

SEKRETAR SKUPŠTINE OPŠTINE
E-mail: sluzba_skupstine@petnjica.co.me
tel: 051/248-203

ADIS DURAKOVIĆ