JAVNE RASPRAVE

OBRASCI

JAVNE NABAVKE

ODLUKE

SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA

IZBORI

Shodno  čl.12  Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu ( SL. RCG  br.80/05 ) sekretarijat opštine Petnjica:

–          Obavještava zainteresovane organe, organizacije i ostalu zainteresovanu javnost da je podnijet zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu, sa pratećom dokumentacijom nosioca projekta  D.O.O „Drvoprex”, odgovorno lice: Elis Skenderović, adresa: Donje Luge -  Berane , naziv projekta: Dogradnja I proširenje postojećeg  ribnjaka „Vrelo“ Trpezi radi konkurisanja na javni poziv IPARD-a.

–          Uvid se može izvršiti u prostorijama Odjeljenja za urbanizam, uređenje prostora, saobraćaj I zaštitu životne sredine( kancelarija br.20 ) svakim radnim danom od 10h do 14h počev 11.07.2018.godine do 18.07.2018.god.

–          Zainteresovani organi i organizacije mogu,  u roku od 5 (pet) dana od dana prijema, odnosno objavljivanja obavještenja, dostaviti mišljenje, primjedbe ovom Odjeljenju, kao nadležnom organu.

PREDSJEDNIK OPŠTINE
E-mail: opstina.pt.predsjednik@gmail.com
tel: 051/248-208

SAMIR AGOVIĆ

PREDSJEDNIK ŠKUPŠTINE
E-mail: skupstina@petnjica.co.me
tel: 051/248-203

MEHMED ADROVIĆ

POTPREDSJEDNIK OPŠTINE
E-mail: potpredsjednik@petnjica.co.me
tel: 051/248-208

MUSLIJA KALIĆ

GLAVNI ADMINISTRATOR
E-mail: glavni.administrator@petnjica.co.me

MIRSAD ĆATOVIĆ

SEKRETAR LOKALNE UPRAVE
E-mail: lokalna.uprava@petnjica.co.me

ZIKO ALILOVIĆ

SEKRETAR SKUPŠTINE OPŠTINE
E-mail: sluzba_skupstine@petnjica.co.me
tel: 051/248-203

ADIS DURAKOVIĆ