JAVNE RASPRAVE

OBRASCI

JAVNE NABAVKE

ODLUKE

SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA

IZBORI

 

 

SKUPŠTINA OPŠTINE PETNJICA

SLUŽBA SKUPŠTINE

Br: 02-256

Petnjica, 05.09.2018. godine

                                       DOPIS ZA PREDLAGANJE IMENA NASELJA I ULICA

Poštovani,

Programom rada Skupštine Opštine Petnjica za 2018 godinu predviđeno je usvajanje Odluke o davanju naziva ulica, trgova i mostova na teritoriji Opštine Petnjica.

Shodno predviđenoj zakonskoj proceduri obavještavamo sve političke partije, mjesne zajednice, NVO i građane sa područja Opštine Petnjica, da predloge sa obrazloženjem mogu dostaviti Službi skupštine.

Savjet za davanje predloga naziva naselja, ulica i trgova će kao nadležno tijelo Skupštine Opštine Petnjica razmatrati pristigle predloge.

Predloge i sugestije dostaviti od 06.09.2018. godine do 14 .09.2018. godine.

 

                                                                                                                                             Sekretar SO-e

                                                                                                                                            Adis Duraković

PREDSJEDNIK OPŠTINE
E-mail: opstina.pt.predsjednik@gmail.com
tel: 051/248-208

SAMIR AGOVIĆ

PREDSJEDNIK ŠKUPŠTINE
E-mail: skupstina@petnjica.co.me
tel: 051/248-203

MEHMED ADROVIĆ

POTPREDSJEDNIK OPŠTINE
E-mail: potpredsjednik@petnjica.co.me
tel: 051/248-208

MUSLIJA KALIĆ

GLAVNI ADMINISTRATOR
E-mail: glavni.administrator@petnjica.co.me

MIRSAD ĆATOVIĆ

SEKRETAR LOKALNE UPRAVE
E-mail: lokalna.uprava@petnjica.co.me

ZIKO ALILOVIĆ

SEKRETAR SKUPŠTINE OPŠTINE
E-mail: sluzba_skupstine@petnjica.co.me
tel: 051/248-203

ADIS DURAKOVIĆ