JAVNE RASPRAVE

OBRASCI

JAVNE NABAVKE

ODLUKE

SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA

PREDSJEDNIČKI IZBORI 2018

Na osnovu čl.  67. Poslovnika o radu  Skupštine opštine Petnjica     („Sl.list CG“-opštinski propisi br.17/14)

 

 

S A Z I V A M

Sedamnaestu redovnu sjednicu Skupštine opštine Petnjica

za četvrtak  28.Jul  2016. godine

 

 

Sjednica će se održati u velikoj Sali Doma kulture u Petnjici sa početkom u   11,00 časova

 

Za sjednicu predlažem sledeći:

 

Dnevni red

 

1.     Odbornička pitanja i odgovori

2.     Predlog Javnih radova u Opštini Petnjica za 2016 godinu

3.     Predlog  Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Centra za kulturu Petnjica za 2016 godinu

4.     Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Rješenje predsjednika Opštine o prestanku mandata Glavnog administratora

5.     Predlog Odluke o izmena i dopunama Odluke o pečatima

6.     Predlog  Odluke o izmjenama i dopunama odluke o učestvovanju odbornika prilikom zaključenja braka

 

SKUPŠTINA  OPŠTINE  PETNJICA

 

 

 

Broj: 02- 188                                                                                        PREDSJEDNIK  SKUPŠTINE                                                       Petnjica, 20.07.2016.god.                                                                     Adnan Muhović, s.r.                                                                                                      

Vijesti

PREDSJEDNIK OPŠTINE

SAMIR AGOVIĆ

PREDSJEDNIK ŠKUPŠTINE

MEHMED ADROVIĆ

POTPREDSJEDNIK OPŠTINE

MUSLIJA KALIĆ

GLAVNI ADMINISTRATOR

MIRSAD ĆATOVIĆ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.

SEKRETAR LOKALNE UPRAVE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.

SEKRETAR SKUPŠTINE OPŠTINE