JAVNE RASPRAVE

OBRASCI

JAVNE NABAVKE

ODLUKE

SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA

PREDSJEDNIČKI IZBORI 2018

Na osnovu članova 66, 67 i 70 Poslovnika o radu  Skupštine opštine Petnjica     („Sl.list CG“-opštinski propisi br.17/14)

S A Z I V A M

 Dvadeset četvrtu redovnu  sjednicu Skupštine opštine Petnjica

za  ponedeljak  23.Oktobar 2017. godine

Sjednica će se održati u sali SO Petnjica (nova administrativna zgrada Opštine Petnjica) sa početkom  u   15,00 časova.

Shodno čl.70 Poslovnika o radu SO Petnjica sjednica se saziva po hitnom postupku.

Za sjednicu predlažem sledeći:

Dnevni red

  1. Predlog Odluke o utvrđivanju broja odbornika koji će se birati u SO Petnjica
  2. Izbori i imenovanja

SKUPŠTINA  OPŠTINE  PETNJICA

Broj: 02-                                                                                                                  PREDSJEDNIK  SKUPŠTINE                                                       

Petnjica, 18.10.2017.god                                                                                               dr Erol Muratović, s.r.

Vijesti

PREDSJEDNIK OPŠTINE

SAMIR AGOVIĆ

PREDSJEDNIK ŠKUPŠTINE

MEHMED ADROVIĆ

POTPREDSJEDNIK OPŠTINE

MUSLIJA KALIĆ

GLAVNI ADMINISTRATOR

MIRSAD ĆATOVIĆ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.

SEKRETAR LOKALNE UPRAVE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.

SEKRETAR SKUPŠTINE OPŠTINE