JAVNE RASPRAVE

OBRASCI

JAVNE NABAVKE

ODLUKE

SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA

IZBORI

Na osnovu čl.  67. Poslovnika o radu  Skupštine opštine Petnjica     („Sl.list CG“-opštinski propisi br.17/14)

 

 

S A Z I V A M

 Drugu redovnu sjednicu Skupštine opštine Petnjica

za  ponedeljak  15  Januar  2018. godine

 

 

 

 

 

Sjednica će se održati u novoj administrativnoj zgradi Opštine Petnjica (sala Skupštine opštine),  sa početkom u  09:30 časova.

 

Za sjednicu predlažem sledeći:

 

 

Dnevni red

 

1. Izbori i imenovanja

2. Predlog Odluke o  izboru Predsjednika Opštine Petnjica

 

 

SKUPŠTINA  OPŠTINE  PETNJICA

 

 

Broj: 02-7                                                                                     PREDSJEDNIK  SKUPŠTINE                                                       Petnjica, 08.01.2018.god.                                                                  Mehmed Adrović, s.r.

                                                                                                

Na osnovu članova 66, 67 i 70 Poslovnika o radu  Skupštine opštine Petnjica     („Sl.list CG“-opštinski propisi br.17/14)

S A Z I V A M

 Dvadeset petu redovnu  sjednicu Skupštine opštine Petnjica

za  srijedu  15. Novembra 2017. godine

Sjednica će se održati u sali SO Petnjica (nova administrativna zgrada Opštine Petnjica) sa početkom  u   18,00 časova.

Shodno čl.70 Poslovnika o radu SO Petnjica sjednica se saziva po hitnom postupku.

Za sjednicu predlažem sledeći:

Dnevni red

  1. Izbori  i  imenovanja

SKUPŠTINA  OPŠTINE  PETNJICA

Broj: 02-                                                                                                 PREDSJEDNIK  SKUPŠTINE                                                       Petnjica, 15.11.2017.god                                                                      dr Erol Muratović, s.r.

Na osnovu čl.  67. Poslovnika o radu  Skupštine opštine Petnjica     („Sl.list CG“-opštinski propisi br.17/14)

S A Z I V A M

Dvadeset  treću redovnu sjednicu Skupštine opštine Petnjica

za srijedu 20. Septembar  2017. godine

Sjednica će se održati u novoj administrativnoj zgradi Opštine Petnjica (sala Skupštine opštine), a sa početkom u   11,00 časova

Za sjednicu predlažem sledeći:

Dnevni red

1.Izvještaj iz oblasti primarne zdravstvene zaštite u Opštini Petnjica za 2016.godine

2. Izvještaj o radu osnovnih i srednje škole na teritoriji Opštine Petnjica za 2016.godinu

3. Odbornička pitanja i odgovori

4.Predlog Odluke o stipendiranju studenata

5.Predlog  Odluke o pijacama

6.Predlog  Odluke o određivanju naziva ulica na teritoriji Opštine Petnjica

SKUPŠTINA  OPŠTINE  PETNJICA

Broj: 02-                                                                                                               Predsjednik,

Petnjica, 11.09.2017.god                                                                                 dr Erol Muratović  ,s.r.

                            

                               

Na osnovu čl.  3. Poslovnika o radu  Skupštine opštine Petnjica     („Sl.list CG“-opštinski propisi br.17/14)

 

 

S A Z I V A M

 Konstitutivnu  sjednicu Skupštine opštine Petnjica

za  ponedeljak 25.  Decembar  2017. godine

 

 

 

Sjednica će se održati u novoj administrativnoj zgradi Opštine Petnjica (sala Skupštine opštine),  sa početkom u   11,00 časova.

 

Za sjednicu predlažem sledeći:

 

 

 

Dnevni red

 

  1. Podnošenje Izvještaja Opštinske izborne komisije o sprovedenim izborima za izbor odbornika u Skupštinu opštine Petnjica održanim 26. Novembra 2017. godine

 

  1. Potvrđivanje mandata odbornika Skupštine opštine Petnjica

 

  1. Izbor predsjednika Skupštine opštine Petnjica

 

 

 

Učešće na sjednici je obavezno.

 

 

 

 

 

 

SKUPŠTINA  OPŠTINE  PETNJICA

 

 

Broj: 02 - 564                                                                                    Predsjednik,

 

Petnjica, 20.12.2017.god                                                             dr Erol Muratović, s.r.

                           

            

 

                                                                                                 

                                                                                                  

Na osnovu članova 66, 67 i 70 Poslovnika o radu  Skupštine opštine Petnjica     („Sl.list CG“-opštinski propisi br.17/14)

S A Z I V A M

 Dvadeset četvrtu redovnu  sjednicu Skupštine opštine Petnjica

za  ponedeljak  23.Oktobar 2017. godine

Sjednica će se održati u sali SO Petnjica (nova administrativna zgrada Opštine Petnjica) sa početkom  u   15,00 časova.

Shodno čl.70 Poslovnika o radu SO Petnjica sjednica se saziva po hitnom postupku.

Za sjednicu predlažem sledeći:

Dnevni red

  1. Predlog Odluke o utvrđivanju broja odbornika koji će se birati u SO Petnjica
  2. Izbori i imenovanja

SKUPŠTINA  OPŠTINE  PETNJICA

Broj: 02-                                                                                                                  PREDSJEDNIK  SKUPŠTINE                                                       

Petnjica, 18.10.2017.god                                                                                               dr Erol Muratović, s.r.

Na osnovu čl. 67. Poslovnika o radu Skupštine opštine Petnjica     („Sl.list CG“-opštinski propisi br.17/14)

S A Z I V A M

Dvadeset drugu redovnu sjednicu Skupštine opštine Petnjica

za srijedu 28 Jun 2017. godine

Sjednica će se održati u novoj administrativnoj zgradi Opštine Petnjica (sala Skupštine opštine),  sa početkom u   11:00 časova

Za sjednicu predlažem sledeći:

Dnevni red

1.Izvještaj iz oblasti primarne zdravstvene zaštite u Opštini Petnjica za 2016.godine

2.Odbornička pitanja i odgovori

3. Predlog Odluke o završnom računu Budžeta opštine Petnjica za 2016.godinu

4.Predlog Izvještaja o radu predsjednika Opštine Petnjica i službi za 2016.godinu

5.Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i Program rada TO Petnjica i finansijski plan za 2017.god.

6. Predlog Odluke o dopuni odluke o nekategorisanim putevima na području Opštine Petnjica

7.Predlog Odluke o imenovanju Žirija za dodjelu nagrade „4 Avgust“ za 2017.godinu

8.Predlog Programa javnih radova u Opštini Petnjica za 2017.godinu

9.Predlog lokalnog akcionog Plana za rodnu ravnopravnost za period (2017-2021)

10.Predlog odluke o kućnom redu u stambenim zgradama

11.Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izboru direktora d.o.o. Komunalne djelatnosti-Petnjica

12. Predlog Odluke o oslobađanju od naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta

13.Izbori i imenovanja

                                                                                                               Predsjedavajući,

                                                                                                            dr Erol Muratović, s.r.

Obavještenja i konkursi

PREDSJEDNIK OPŠTINE

SAMIR AGOVIĆ

PREDSJEDNIK ŠKUPŠTINE

MEHMED ADROVIĆ

POTPREDSJEDNIK OPŠTINE

MUSLIJA KALIĆ

GLAVNI ADMINISTRATOR

MIRSAD ĆATOVIĆ

SEKRETAR LOKALNE UPRAVE

ZIKO ALILOVIĆ

SEKRETAR SKUPŠTINE OPŠTINE

ADIS DURAKOVIĆ