JAVNE RASPRAVE

OBRASCI

JAVNE NABAVKE

ODLUKE

SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA

IZBORI

Ministarka javne uprave, Suzana Pribilović, sa svojim saradnicima, boravila je u radnoj posjeti Opštini Petnjica, gdje je održan sastanak sa predsjednikom Opštine, Samirom Agovićem, i tom prilikom razgovarali o aktuelnim projektima i budućim planovima u oblasti reforme javne uprave sa fokusom na unaprijeđenje pružanja elektronskih usluga građanima, i tom prilikom, ministarka je govorila o mogućnosti podrške u uspostavljanju uprave okrenute ka građanima.  

Ministarka Pribilović istakla je zadovoljstvo što je Opština Petnjica, kao jedna od najmlađih Opština, unaprijedila kvalitet svog rada i stvorila uslove za bolji kvalitet života njenih građana.

Radna posjeta je bila prilika da, kako je uvedeno elektronsko testiranje prilikom zapošljavanja u organima lokalne samouprave, ministarka donira računare koji će služiti za tu namjenu. Projekat je podržan od strane Ministarstva javne uprave i Evropske komisije, kroz sektorsku budžetsku podršku i ključni uslov za obezbjeđivanje transparentnosti prilikom zapošljavanja.

Predsjednik Opštine, Samir Agović zahvalivši na donaciji, istakao je značajnost dosadašnje uspješne saradnje sa Ministarstvom javne uprave za Opštinu, te da će Opština Petnjica i u narednom periodu raditi na realizaciji mjera i aktivnosti u procesu reforme javne uprave.

PREDSJEDNIK OPŠTINE
E-mail: opstina.pt.predsjednik@gmail.com
tel: 051/248-208

SAMIR AGOVIĆ

PREDSJEDNIK ŠKUPŠTINE
E-mail: skupstina@petnjica.co.me
tel: 051/248-203

MEHMED ADROVIĆ

POTPREDSJEDNIK OPŠTINE
E-mail: potpredsjednik@petnjica.co.me
tel: 051/248-208

MUSLIJA KALIĆ

GLAVNI ADMINISTRATOR
E-mail: glavni.administrator@petnjica.co.me

MIRSAD ĆATOVIĆ

SEKRETAR LOKALNE UPRAVE
E-mail: lokalna.uprava@petnjica.co.me

ZIKO ALILOVIĆ

SEKRETAR SKUPŠTINE OPŠTINE
E-mail: sluzba_skupstine@petnjica.co.me
tel: 051/248-203

ADIS DURAKOVIĆ