JAVNE RASPRAVE

OBRASCI

JAVNE NABAVKE

ODLUKE

SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA

IZBORI

Danas je u Petnjici, po drugi put, obilježena EVROPSKA NEDJELJA SPORTA, u organizaciji Opštine Petnjica, a u saradnji sa Ministarstvom sporta i mladih i Evropskom komisijom. Glavni cilj je promovisanje sportske i fizičke aktivnosti koja je namijenjena svima, bez obzira na starost, fizičku spremnost ili bilo koju drugu karakteristiku pojedinca, kao i da podstaknu građane da svakodnevno budu aktivni i usvoje zdrave stilove života.

Lokalna uprava iz godine u godinu, usvajanjem različitih politika i učešćem u raznim događajima nastoji da poboljša život građana i unaprijedi uslove u svim oblastima pa i na polju sporta, zdravlja i rekreacije.

U Petnjici je događaj organizovan na sportskim terenima u Godočelju, sa oko 30 učesnika i uz poštovanje preporuka i mjera NKT-a.

Rekreativci su imali priliku da se druže i iskažu svoje znanje i talenat  u raznim sportskim disciplinama: fudbal, košarka, bacanje kugle... Događaj je protekao u duhu sporta, rekreacije i osjećaju zadovoljstva koji pruža boravak u prirodi.

Budimo svakodnevno aktivni, vježbajmo, živimo zdravo... poruka je sa današnjeg događaja.

 

PREDSJEDNIK OPŠTINE
E-mail: opstina.pt.predsjednik@gmail.com
tel: 051/248-208

SAMIR AGOVIĆ

PREDSJEDNIK ŠKUPŠTINE
E-mail: skupstina@petnjica.co.me
tel: 051/248-203

MEHMED ADROVIĆ

POTPREDSJEDNIK OPŠTINE
E-mail: potpredsjednik@petnjica.co.me
tel: 051/248-208

MUSLIJA KALIĆ

GLAVNI ADMINISTRATOR
E-mail: glavni.administrator@petnjica.co.me

MIRSAD ĆATOVIĆ

SEKRETAR LOKALNE UPRAVE
E-mail: lokalna.uprava@petnjica.co.me

ZIKO ALILOVIĆ

SEKRETAR SKUPŠTINE OPŠTINE
E-mail: sluzba_skupstine@petnjica.co.me
tel: 051/248-203

ADIS DURAKOVIĆ