JAVNE RASPRAVE

OBRASCI

JAVNE NABAVKE

ODLUKE

SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA

IZBORI

Direktor Uprave javnih radova, Boro Lučić, pomoćnica direktora za ugovaranje i kontrolu kvaliteta dokumenata, Milica Bakić i predstavnici Opštine Petnjica, koje je predvodio predsjednik Samir Agović, razgovarali su danas o daljim aktivnostima, u cilju jačanja infrastrukturnih kapaciteta ove opštine.

 

Na sastanku je istaknuto da je Petnjica od momenta dobijanja statusa samostalne opštine imala dinamičan razvoj, ali da i dalje postoji mnogo prostora za poboljšanje uslova života građana.

  

U tom cilju, rukovodstva Uprave javnih radova i Opštine Petnjica razmijenili su informacije, na osnovh kojih će biti razmatrane mogućnosti investiranja u infrastrukturne projekte na području Petnjice.

 

UPRAVA JAVNIH RADOVA

PREDSJEDNIK OPŠTINE
E-mail: opstina.pt.predsjednik@gmail.com
tel: 051/248-208

SAMIR AGOVIĆ

PREDSJEDNIK ŠKUPŠTINE
E-mail: skupstina@petnjica.co.me
tel: 051/248-203

MEHMED ADROVIĆ

POTPREDSJEDNIK OPŠTINE
E-mail: potpredsjednik@petnjica.co.me
tel: 051/248-208

MUSLIJA KALIĆ

GLAVNI ADMINISTRATOR
E-mail: glavni.administrator@petnjica.co.me

MIRSAD ĆATOVIĆ

SEKRETAR LOKALNE UPRAVE
E-mail: lokalna.uprava@petnjica.co.me

ZIKO ALILOVIĆ

SEKRETAR SKUPŠTINE OPŠTINE
E-mail: sluzba_skupstine@petnjica.co.me
tel: 051/248-203

ADIS DURAKOVIĆ