JAVNE RASPRAVE

OBRASCI

JAVNE NABAVKE

ODLUKE

SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA

IZBORI

Nakon aktivnosti koje je lokalna uprava imala na sanaciji lokalnih puteva i probijanju novih putnih pravaca, ovih dana vrše se pripreme i za modernizaciju lokalnih puteva, uz finansijsku podršku dijaspore. U pitanju je putni pravac Bor – Dobrodole, za koji je tenderska procedura u završnoj fazi.

„I ovdje je naša dijaspora pokazala želju da pomogne u razvoju svog kraja i čitave opštine na način što je 130 hiljada eura opredijelila za asfaltiranje ovog lokalnog putnog pravca. Radi se o putnom pravcu u dužini od 5.5 kilometra, čija ukupna vrijednost iznosi oko 240 hiljada eura. U finansijskoj konstrukciji, pored dijaspore, participiraće i lokalna uprava sa oko 130 hiljada eura. Kao i u prethodnom periodu, drago mi je da se nastavlja dobra saradnja dijaspore i lokalne uprave i što učvršćujemo međusobno povjerenje i uvažavanje. Najvažnije je da stvaramo dobre uslove za lokalno stanovništvo i naravno, za našu dijaspora i za nihov prijatniji boravak kada budu dolazili u svoj zavičaj.  Moram da istaknem da Vlada CG daje punu podršku ovakvim aktivnostima i da, u saradnji sa Upravom javnih radova, nastavljamo dobru praksu da sve ono što je realno i ima podršku naše dijaspore, lokalne uprave i Vlade, bude realnost u periodu koji svakako moramo planirati.

Nastavićemo sa modernizacijom putnih pravaca tokom ove godine. Sljedeći putni pravac će biti u Kalici. Naravno da, ukoliko se bude pokazalo mogućim za modernizacijom još nekog putnog pravca, uz zainteresovanost finansijskih partnera,  svakako da ćemo razmotriti tu mogućnost. Ono što je važno da istaknem, jeste to da moramo blagovremeno primati te inicijative, završavati finansijsku konstrukciju i na taj način rešavati sve te probleme na način što moramo imati razumijevanja da za sve to je potrebno određeno vrijeme i stvaranja pretpostavki od onih koji se tiče finansijske konstrukcije, tehničke dokumentacije, do raspisivanja javnih tendera za izvođenje radova.

Vjerujem da ćemo brzo zaključiti Ugovor sa zainteresovanim izvođačem radova i da će već krajem mjeseca biti prisutna mehanizacija na ovom putnom pravcu. Kroz angažovanje komunalnog preduzeća, ugradili smo betonske cijevi i izvode se radovi na sanaciji klizišta na ovom putnom pravcu. Komunalno preduzeće sve ove radove izvodi kvalitetno i želim da naglasim da očekujem da ćemo kako mi, tako i dijaspora i lokalno stanovništvo, biti zadovoljni nakon obavljanja svih tih aktivnosti koje su potrebne za modernizaciju ovog putnog pravca“, zaključio je predsjednik Opštine, Samir Agović.

Obavještenja i konkursi

PREDSJEDNIK OPŠTINE

SAMIR AGOVIĆ

PREDSJEDNIK ŠKUPŠTINE

MEHMED ADROVIĆ

POTPREDSJEDNIK OPŠTINE

MUSLIJA KALIĆ

GLAVNI ADMINISTRATOR

MIRSAD ĆATOVIĆ

SEKRETAR LOKALNE UPRAVE

ZIKO ALILOVIĆ

SEKRETAR SKUPŠTINE OPŠTINE

ADIS DURAKOVIĆ