JAVNE RASPRAVE

OBRASCI

JAVNE NABAVKE

ODLUKE

SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA

IZBORI

U toku protekle sedmice lokalna uprava je radila na sanaciji lokalnih i nekategorisanih putnih pravaca na teritoriji opštine. Prioritet su mjesne zajednice Azane i dijelom mjesna zajednica Tucanje.

“Proteklih dana mehanizacija je na terenu i sanira putne pravce, a naša namjera je da pomognemo lokalnom stanovništvu, a poseban akcenat je stavljen na izletište Vrševska brda, gdje očekujemo da ćemo uskoro imati tradicionalnu manifestaciju, pa nastojimo da svim posjetiocima omogućimo da dođu lakše do ovog atraktivnog mjesta. Naravno, nastavljamo da saniramo putne pravce u ostalim mjesnim zajednicama i očekujem da ćemo u toku ovog mjeseca uspjeti da najurgentnije potrebe završimo, a posebno na lokalitetima gdje se održavaju skupovi bratstava”, istakao je Agović i dodao da veliku zahvalnost duguje komunalnom preduzeću kao i mještanima.

“Uporedo sa sanacijom puteva radnici komunalnog preduzeća izvode radove na raskrčivanju trasa, putnih pravaca i uklanjanju trave i šiblja sa obije strane puta. I taj segment smo upotpunili i ovom prilikom  iskazujem zahvalnost ljudima na terenu kao i mještanima koji im izlaze u susret i pomažu u navedenim radovima”, zaključio je Agović.

Nakon obavljenih pripremnih podataka, koji se tiču puta Bioča – Lješnica, Uprava javnih radova je raspisala javni poziv za izbor najpovoljnije ponude za izradu Glavnog projekta rekonstrukcije lokalnog puta Bioča – Petnjica.

 

„Naša strategija razvoja saobraćajne mreže će se upotpuniti sa modernizacijom ovog putnog pravca koji je veoma važan za našu opštinu. U perspektivi očekujemo da ovo bude i naša najkraća veza sa budućim auto-putem koji će proći kroz limsku dolinu i time Petnjicu primaći svim saobraćajnim koridorima. Ovom prilikom bih uputio zahvalnost Opštinama Berane i Bijelo Polje koje su nam dale saglasnost za izradu tehničke dokumentacije. Ovaj putni pravac su generacije naših ljudi iščekivali i gotovo da nema nijedne institucije ili ustanove u Crnoj Gori, a da nije bila blagovremeno upoznata sa životnom potrebom ovdašnjih žitelja u vezi ove putne komunikacije. Sa zadovoljstvom ističem i sledeću činjenicu da je takođe, Uprava javnih radova objavila Javni poziv za odabir najbolje ponude za izradu glavnog projekta regulacije korita rijeke Popče i kanalizacione mreže za centar Petnjice. Takođe se radi o važnom projektu. Svjedoci smo da plahovita rijeka Popča pravi ogromnu štetu na poljoprivrednim imanjima i infrastrukturi kada se izlije iz korita. Kada se bude završio ovaj projekat, takvih problema neće biti.

Što se tiče kanalizacione mreže za Petnjicu, o tome je suvišno govoriti koliko će rješenje tog problema značiti za uže gradsko jezgro. Realizacijom ova tri projekta Petnjica će riješiti urgentna pitanja iz oblasti komunalne i saobraćajne infrastrukture, a to će u suštini značiti da Vlada Crne Gore snažno podržava naše inicijative koje kandidujemo za kapitalni budžet. Ukupna vrijednost za izradu ovih projekata je oko 150 hiljada eura, a očekujemo da se njihova realizacija započne naredne godine i mi smo već uputili prijedlog Vladi da se ovi projekti u narednoj godini finansiraju iz kapitalnog budžeta“, kazao je predsjednik Opštine, Samir Agović.

Predsjednik opštine,  Samir Agović najavio je skori nastavak radova na sanaciji Koraćakog potoka, nakon što je Opština finansirala i uradila novi projekat. Ranija tehnička dokumentacija ovog projekta nije bila usklađena sa izgradnjom mosta na rijeci Popča.

“Prihvatili smo inicijativu građana sa druge strane rijeke Popče i uradili novo projektno rješenje za završetak radova, koji se tiču regulacije toka Koraćkog potoka. Uprava javnih radova je raspisala javni poziv i vrlo brzo ćemo imati izvođače radova na terenu. Uprava javnih radova prihvatila je da dodatno izdvoji sredstva za realizaciju projekta”, izjavio je predsjednik opštine Samir Agović.

CRNA GORA

Opština Petnjica

Br.: 01- 618

Petnjica, 04.07.2019.god.

 

 

Na osnovu člana 7. Odluke o studentskoj nagradi Opštine Petnjica, a povodom 4. avgusta, Dana opštine Petnjica, Komisija za dodjelu studentske nagrade objavljuje:

 

JAVNI POZIV

za dodjelu studentske nagrade

 

Nagradiće se najbolji studenti iz oblasti:

  • Prirodnih,
  • Društvenih i
  • Tehničkih nauka.

Zainteresovani studenti uz prijavu podnose i dokaz:

  • o prebivalištu u Petnjici,
  • o redovnom studiranju i
  • o prosječnoj ocjeni.

Prijave se podnose na šalteru pisarnice Opštine Petnjica u periodu od 04.07.2019.god. do 22.07.2019.god.

 

Kontakt osoba,

Dr Nermina Muratović

Predsjednik Komisije,

                                                                                                                      Mr  Ismet Latić

 

Na osnovu članova 3, 4, 7, 8 i 12 Odluke o ustanovljavanju i dodjeljivanju javnih priznanja I nagrada i zvanju počasnog građanina ("Sl. list CG - Opštinski propisi", br. 41/2015), služba Skupštine objavljuje:

OBAVJEŠTENJE

 O predlaganju kandidata za dodjelu opštinske nagrade “4. Avgust” za 2019. godinu

 

Nagrada “4. Avgust”, kao poseban oblik javnog priznanja dodjeljuje se svake godine povodom praznika Opštine Petnjica - "4. Avgust” za najbolje ostvarene rezultate u tom periodu, a u izuzetnim slučajevima za postignute rezultate u dužem stvaralačkom periodu, u svim oblastima rada i stvaralaštva koji su od izuzetnog značaja za Opštinu Petnjica.

Nagrada se dodjeljuje pravnim licima i pojedincima sa teritorije Opštine Petnjica ili van nje, ako njihova ostvarenja imaju poseban značaj za Opštinu Petnjica.

 

Kad zato postoje naročito opravdani razlozi Nagrada se može dodijeliti posthumno.

 

Nagrada se istom licu može dodijeliti samo jedanput.

 

Predlog za dodjeljivanje Nagrade može podnositi građanin, privredno društvo, ustanova, nevladin sektor, politička partija ili stranka i drugi subjekti sa prebivalištem, odnosno sjedištem u Petnjici.

 

Predlozi za Nagradu moraju biti dostavljeni u pisanoj formi, sa obrazloženjem i dokumentacijom na osnovu koje se može ocijeniti vrijednost ostvarenih rezultata predloženih kandidata.

 

Predlozi se dostavljaju Skupštini opštine Petnjica - Žiriju za dodjelu nagrada " 4 avgust”,sa naznakom “Predlog za nagradu “4. Avgust” neposredno na pisarnici Opštine ili poštom na adresu SO-e Petnjica, Petnjica bb 84321, najkasnije do 15. Jula 2019. godine.

 

 

BR:02-155                                                                                                                                                                                                        Sekretar SO-e             

U Petnjici,  01.07.2019 godine                                                                                                                                                                      Adis Duraković

                                                                                                                                            

Opština i Vlada Crne Gore su preko IFAD projekata obezbijedili 100. 000 eura za nastavak radova na izgradnji vodovoda “Murovsko vrelo”. Ministarstvo poljoprivrede je već izdvojilo 80 hiljada eura.

“Računamo da ćemo sa ovim novcem moći u potpunosti da završimo ovaj značajni projekat. Najprije ćemo raditi na završetku vodovoda do Koraćkog krša. Sada se već pravi tenderska procedura te ćemo vrlo brzo raspisati javni poziv za nabavku potrebnog materijala za ovu prvu fazu. Računamo da će to biti manja vrijednost i da će suma od oko 15 hiljada eura pokriti te troškove. Drugi dio novca će se upotrijebiti za nabavku ostalog materijala, prvenstveno cijevi koje su jako potrebne, jer se radi o cijevima koje imaju specifične karakteristike i mogu izdržati određena opterećenja. Sama činjenica da i građani daju svoj doprinos u realizaciji ovog projekta, realno je očekivati da ćemo vodovod završiti u nekom relativno kratkom roku. Nadam se da ćemo biti u prilici da ove radove nastavimo najkasnije za mjesec do mjesec i po dana”, izjavio je predsjednik Opštine, Samir Agović.

ARHIVA (VIJESTI, SAOPŠTENJA, DEŠAVANJA, ODLUKE, IZVJEŠTAJI, JAVNE RASPRAVE...)

   

Obavještenja i konkursi

PREDSJEDNIK OPŠTINE

SAMIR AGOVIĆ

PREDSJEDNIK ŠKUPŠTINE

MEHMED ADROVIĆ

POTPREDSJEDNIK OPŠTINE

MUSLIJA KALIĆ

GLAVNI ADMINISTRATOR

MIRSAD ĆATOVIĆ

SEKRETAR LOKALNE UPRAVE

ZIKO ALILOVIĆ

SEKRETAR SKUPŠTINE OPŠTINE

ADIS DURAKOVIĆ