AktuelnostiBudžet

Javna rasprava – O BUDŽETU ZA 2022.g.

Crna Gora OPŠTINA PETNJICA Sekretarijat za lokalnu  upravu Broj, 04-019/22-124 Petnjica, 07.02.2022.god.     Na osnovu čIana 122 stav 2. Statuta Opštine Petnjice („Službeni list Crne Gore“ br. 29/18), Sertetarijat za loklanu upravu opštine Petnjica donosi:   PROGRAM JAVNE RASPRAVE   Na temu:   Nacrt Odluke  O  BUDŽETU ZA 2022.g.    Pozivaju se zainteresovani predstavnici političkih partija, mjesnih zajednica, nevladinih organizacija, građani, privredna društva  da […]

Aktuelnosti

PETNJICA ĆE IMATI PREDSTAVNIKE NA TAKMIČENJU ,,CRNA GORA U RITMU EVROPE“

Predsjednik Opštine, Samir Agović, podržao je učešće djece iz Petnjice u  projektu „Crna Gora u ritmu Evrope“. Agović je danas imao priliku ugostiti koordinatorku projekta za Crnu Goru, Saidu Čikić i tom prilikom prihvatio učešće i potpisao Ugovor sa organizatorom manifestacije. „Clj nam je da djeci Petnjice pružimo što više sadržaja koje imaju i djeca ostalih Opština, da im omogućimo da na najbolji način iskažu svoj talenat i […]