AktuelnostiOdluke

Odluka o visini budžetskih sredstava za redovno finansiranje ženskih organizacija u političkim subjektima za 2022. god.

Odluka o visini budžetskih sredstava za redovno finansiranje ženskih organizacija u političkim subjektima 2022_g_ Odluka o visini budžetskih sredstava za redovno finansiranje ženskih organizacija u političkim subjektima 2022_g_ Prilozi Odluka o visini budžetskih sredstava za redovno finansiranje ženskih organizacija u političkim subjektima 2022_g_ (228 kB)Odluka o visini budžetskih sredstava za redovno finansiranje ženskih organizacija u političkim subjektima 2022_g_ (20 kB)