AktuelnostiJavne rasprave

NACRT ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE PETNJICA ZA 2024. g.

Crna Gora OPŠTINA PETNJICA Sekretarijat za lokalnu  upravu Broj, 04-019/23-1332 Petnjica, 05.12.2023.god. Na osnovu čIana 122. Statuta Opštine Petnjice („Službeni list Crne Gore“ br. 16/22), Sekretarijat za loklanu upravu opštine Petnjica donosi: PROGRAM JAVNE RASPRAVE  Na temu: NACRT ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE PETNJICA ZA 2024. g.  Pozivaju se zainteresovani predstavnici političkih partija, mjesnih zajednica, nevladinih organizacija, građani, privredna društva  da uzmu učešća u razmatranju  ovog […]

Javne rasprave

JAVNA RASPRAVA – NACRT ODLUKE O DOPUNAMA ODLUKE O POREZU NA NEPOKRETNOSTI U OPŠTINI PETNJICA

Crna Gora OPŠTINA PETNJICA Sekretarijat za lokalnu  upravu Broj, 04-413/23-586/2 Petnjica, 08.06.2023.god.   Na osnovu čIana 122. Statuta Opštine Petnjice („Službeni list Crne Gore“ br. 16/22), Sekretarijat za loklanu upravu opštine Petnjica donosi: PROGRAM JAVNE RASPRAVE  Na temu: NACRT ODLUKE O DOPUNAMA ODLUKE O POREZU NA NEPOKRETNOSTI U OPŠTINI PETNJICA  Pozivaju se zainteresovani predstavnici političkih partija, mjesnih zajednica, nevladinih organizacija, građani, privredna društva  da uzmu […]

BudžetJavne rasprave

JAVNA RASPRAVA – NACRT ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE PETNJICA ZA 2023. g.

Crna Gora OPŠTINA PETNJICA Sekretarijat za lokalnu  upravu Broj, 04-019/22-01533/2 Petnjica, 25.11.2022.god. Na osnovu čIana 122. Statuta Opštine Petnjice („Službeni list Crne Gore“ br. 16/22), Sekretarijat za loklanu upravu opštine Petnjica donosi: PROGRAM JAVNE RASPRAVE  Na temu: NACRT ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE PETNJICA ZA 2023. g.  Pozivaju se zainteresovani predstavnici političkih partija, mjesnih zajednica, nevladinih organizacija, građani, privredna društva  da uzmu učešća u razmatranju  ovog […]

AktuelnostiJavne rasprave

JAVNA RASPRAVA – Odluka o subvenciji troškova prevoza u prigradskom i međugradskom saobraćaju i smještaja u JU Dom učenika i studenata u Beranama, za određene kategorije učenika srednjih škola i Odluka o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama

Crna Gora OPŠTINA PETNJICA Sekretarijat za lokalnu  upravu Broj, 04-019/22-1341/2 Petnjica, 07.10.2022.god. Na osnovu čIana 132 stav 2. Statuta Opštine Petnjice („Sl. list CG – Opštinski propisi”, br. 16/22), Sekretarijat za lokalnu upravu Opštine Petnjica donosi: PROGRAM JAVNE RASPRAVE Na temu: Odluka o subvenciji troškova prevoza u prigradskom i međugradskom saobraćaju i smještaja u JU Dom učenika i studenata u Beranama, za određene kategorije učenika […]

AktuelnostiJavne rasprave

JAVNA RASPRAVA – NACRT ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE PETNJICA ZA 2022. G.

Crna Gora OPŠTINA PETNJICA Sekretarijat za lokalnu  upravu Broj, __________ Petnjica, 06.10.2022.god.     Na osnovu čIana 122 stav 2. Statuta Opštine Petnjice („Službeni list Crne Gore“ br. 29/18), Sertetarijat za loklanu upravu opštine Petnjica donosi:   PROGRAM JAVNE RASPRAVE   Na temu:   NACRT ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE PETNJICA ZA 2022. G.  Pozivaju se zainteresovani predstavnici političkih partija, mjesnih […]

AktuelnostiJavne rasprave

ZAPISNIK SA JAVNE RASPRAVE Na Predlog Odluke o regulaciji saobraćaja na teritoriji opštine Petnjica

Opština Petnjica Sekretarijat za lokalnu upravu Broj: Petnjica, 27.05.2022.god.     ZAPISNIK SA JAVNE RASPRAVE Na Predlog Odluke o regulaciji saobraćaja na teritoriji opštine Petnjica     U cilju tumačenja Predloga Odluke o regulaciji saobraćaja na teritoriji opštine Petnjica javni uvid u pomenuti dokument bio je omogućen svim građanima i pravnim licima radnim danima u vremenu od 10 do 15h u prostorijama Sekretarijata za lokalnu […]

Javne rasprave

Javna rasprava – Nacrt Odluke  O REGULACIJI SAOBRAĆAJA NA TERITORIJI OPŠTINE PETNJICA

Crna Gora OPŠTINA PETNJICA Sekretarijat za lokalnu  upravu Broj, __________ Petnjica, 03.05.2022.god.     Na osnovu čIana 122 stav 2. Statuta Opštine Petnjice („Službeni list Crne Gore“ br. 29/18), Sertetarijat za loklanu upravu opštine Petnjica donosi:   PROGRAM JAVNE RASPRAVE   Na temu:   Nacrt Odluke  O REGULACIJI SAOBRAĆAJA NA TERITORIJI OPŠTINE PETNJICA    Pozivaju se zainteresovani predstavnici političkih partija, mjesnih zajednica, nevladinih organizacija, građani, […]