NVO

ODLUKA o raspodjeli sredstava za projekte nevladinih organizacija za 2023. godinu

CRNA GORA OPŠTINA PETNJICA Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama Br. 04- Petnjica, 27.04.2023. godine   Na osnovu člana 34 i 35 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama (“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 55/22), Javnog konkursa za raspodjelu sredstava za projekte nevladinih organizacija za 2023.godinu br.04-056/23-259 od 28.02.2023.godine i Rang liste projekata i programa koji će se finansirati […]

AktuelnostiKonkursiNVO

J A V N I   P O Z I V – za predlaganje kandidata za člana Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacija, koji je predstavnik nevladine organizacije

CRNA GORA OPŠTINA PETNJICA Broj 01- Petnjica, 11.01.2023. godine Na osnovu člana 7, stav 2, a u vezi sa članovima 8, 9, 10 i 11 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama (“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 55/22), predsjednik Opštine objavljuje: J A V N I   P O Z I V za predlaganje kandidata za člana Komisije za raspodjelu […]