Na osovu člana 8 Odluke  o uslovima, načinu i postupku za dodjelu opštinske Nagrade „ 4 avgust“ („Sl.list  CG“ – Opštinski propisi br.41/15) i člana 4 i 7 Poslovnika  o radu Žirija za dodjelu Nagrade „ 4.avgust“,  Žiri  na sjednici održanoj dana 25.07.2017. godine, utvrdio je listu predloženih kandidata za najveće opštinsko priznanje Nagradu „4 Avgust“ i to:

                                                   

                                                           PREDLOŽENI KANDIDATI:

 
               FIZIČKA LICA                 PREDLAGAČ

1.   Salija Adrović

OO Bošnjačke stranke-             Petnjica

 

PRAVNA LICA

1   d.o.o.Simon voyages - Berane

        Grupa građana
2.  Odbori  za vraćanje statusa  Opštine Petnjica         Grupa građana
3. KUD “Bihor”Petnjica     JU OŠ ”Savin Bor”
4. ZK BIHOR        Grupa građana
5. Odbor za vraćanje statusa Opštine Petnjica    Mjesna zajednica “Godočelje”