Na osnovu čl.  67. Poslovnika o radu  Skupštine opštine Petnjica     („Sl.list CG“-opštinski propisi br.17/14)

S A Z I V A M

Dvadeset  treću redovnu sjednicu Skupštine opštine Petnjica

za srijedu 20. Septembar  2017. godine

Sjednica će se održati u novoj administrativnoj zgradi Opštine Petnjica (sala Skupštine opštine), a sa početkom u   11,00 časova

Za sjednicu predlažem sledeći:

Dnevni red

1.Izvještaj iz oblasti primarne zdravstvene zaštite u Opštini Petnjica za 2016.godine

2. Izvještaj o radu osnovnih i srednje škole na teritoriji Opštine Petnjica za 2016.godinu

3. Odbornička pitanja i odgovori

4.Predlog Odluke o stipendiranju studenata

5.Predlog  Odluke o pijacama

6.Predlog  Odluke o određivanju naziva ulica na teritoriji Opštine Petnjica

SKUPŠTINA  OPŠTINE  PETNJICA

Broj: 02-                                                                                                               Predsjednik,

Petnjica, 11.09.2017.god                                                                                 dr Erol Muratović  ,s.r.