Na osnovu članova 66, 67 i 70 Poslovnika o radu  Skupštine opštine Petnjica     („Sl.list CG“-opštinski propisi br.17/14)

S A Z I V A M

 Dvadeset petu redovnu  sjednicu Skupštine opštine Petnjica

za  srijedu  15. Novembra 2017. godine

Sjednica će se održati u sali SO Petnjica (nova administrativna zgrada Opštine Petnjica) sa početkom  u   18,00 časova.

Shodno čl.70 Poslovnika o radu SO Petnjica sjednica se saziva po hitnom postupku.

Za sjednicu predlažem sledeći:

Dnevni red

  1. Izbori  i  imenovanja

SKUPŠTINA  OPŠTINE  PETNJICA

Broj: 02-                                                                                                 PREDSJEDNIK  SKUPŠTINE                                                       Petnjica, 15.11.2017.god                                                                      dr Erol Muratović, s.r.