Na osnovu čl.  67. Poslovnika o radu  Skupštine opštine Petnjica     („Sl.list CG“-opštinski propisi br.17/14)

 

 

S A Z I V A M

 Drugu redovnu sjednicu Skupštine opštine Petnjica

za  ponedeljak  15  Januar  2018. godine

 

 

 

 

 

Sjednica će se održati u novoj administrativnoj zgradi Opštine Petnjica (sala Skupštine opštine),  sa početkom u  09:30 časova.

 

Za sjednicu predlažem sledeći:

 

 

Dnevni red

 

1. Izbori i imenovanja

2. Predlog Odluke o  izboru Predsjednika Opštine Petnjica

 

 

SKUPŠTINA  OPŠTINE  PETNJICA

 

 

Broj: 02-7                                                                                     PREDSJEDNIK  SKUPŠTINE                                                       Petnjica, 08.01.2018.god.                                                                  Mehmed Adrović, s.r.