Danas je u radnoj posjeti u Petnjici boravio ministar unutrašnjih poslova g-din, Mevludin Nuhodžić sa saradnicima: direktorom Uprave policije  Slavkom Stojanovićem, sekretarkom ministarstva Vesnom Brajović i direktorkom Direktorata za građanska stanja i lične isprave Milankom Baković.

Tokom radne posjete Petnjici delegacija MUP-a posjetila je zgradu MUP-a u Petnjici u kojoj su smještena odjeljenja policije i kancelarija MUP-a za opšte poslove. Zgradu je ministarstvo unutrašnjih poslova temeljno renoviralo i opremilo savremenom opremom, kako bi se obezbijedili svi uslovi da se građanima pruži adekvatna usluga. Opremljenost kancelarije za opšte poslove MUP-a u Petnjici je odlična- ocijenio je ministar Nuhodžić.

U prostorijama zgrade MUP-a ministar Nuhodžić je održao radni sastanak sa zaposlenim MUP-a u Petnjici, na kojem se upoznao sa aktivnostima uređenja zgrade i formiranjem organizacionih jedinica koje trebaju da pružaju usluge građanima. Tokom sastanka je istakao posvećenost ministarstva da se konstantno radi na unapređenju kvaliteta usluga koje se pružaju građanima, kao i o unapređenju opšte  bezbjedonosne situacije, kako u opštini Petnjica tako i u cijeloj CG.  Istakao je zadovoljstvo kvalitetom opremljenosti prostorija MUP-a i istakao da je obaveza zaposlenih da shodno uslovima koje imaju budu maksimalno posvećeni daljem unapređenju usluga građanima.

Tokom posjete Petnjici, ministar je sa saradnicima posjetio opštinu Petnjica gdje je imao radni sastanak sa predsjednikom opštine, Samirom Agovićem i saradnicima. Na ovom sastanku je bilo riječi o saradnji opštine sa ministarstvom unutrašnjih poslova i poslovima koji su u nadležnosti ovog ministarstva. Ministar je u toku posjete formalno izvršio primopredaju specijalizovanog vozila za potrebe formiranja Službe zaštite i spašavanja u Petnjici, čije formiranje će se omogućiti ustupanjem ove vrijedne donacije. Predsjednik opštine je istakao veliku zahvalnost ministarstvu na čijem čelu je Nuhodžić na ovoj izuzetno vrijednoj donaciji koja će se odmah staviti u funkciju, jer smo u dosadašnjem periodu imali veliku potrebu za ovakvim vozilom, upravo zbog čestih požara koji su nanosili veliku štetu na šumskim površinama u opštini Petnjica i ugrožavali imovinu građana Petnjice –što ćemo stavljajući u funkciju ovo vozilo i formirajući službu zaštite i spašavanja u velikoj mjeri preduprijediti  i stvoriti uslove da se spremno borimo protiv nepogoda. Ističem zadovoljstvo što će naši građani ostvarivati svoje potrebe u rekonstruisanim prostorijama MUP-a u Petnjici , tako da se ne mora više putovati za Berane. Ovdje će naši građani moći da izvade lična dokumenta i da rješavaju druga statusna pitanja u nadležnosti ovog ministarstva. Očekujemo da se I u sektoru javne bezbjednosti poveća bezbjednost dodatnim angažmanom pripadnika policije na terenu. Očekujemo da će i drugi državni organi vrlo brzo imati svoje kancelarije u Petnjici I mi smo sa nivoa lokalne uprave posvećeni tome, pa smo pored toga što smo inicirali ptvaranje ovih kancelarija obezbijedili i prostor za njihov smještaj, koji smo spremni da ustupimo u novoj zgradi opštine.   - istakao je Agović.