Turistička organizacija Petnjica je uz podršku Opštine Petnjica, danas otpočela sa realizacijom projekta „Valorizacija, uređenje i prezentacija lokaliteta Bratimin vir“. Ovaj projekat je, takođe podržan i od strane Nacionalne Turističke organizacije Crne Gore, a podrazumijeva više aktivnosti koje je potrebno sprovesti u nekoliko faza.

“Očekujemo da ćemo veći dio planiranih aktivnosti iz ovog projekta realizovati tokom ove godine, ali imajući u vidu posebnost i značaj lokaliteta Bratimin vir za turističku ponudu naše opštine, vjerujem da ćemo i naredne godine uz podršku NTO i svakako Opštine Petnjica učiniti sve, kako bi valorizovali i prezentovali ovaj izuzetan lokalitet”, kazao je direktor TO Petnjica, Rešad Muratović.