Na osnovu čl.  67. Poslovnika o radu  Skupštine opštine Petnjica     („Sl.list CG“-opštinski propisi br.17/14)

 

S A Z I V A M

Šestu redovnu sjednicu Skupštine opštine Petnjica

za  četvrtak 26.  JUL.  2018. godine

Sjednica će se održati u novoj administrativnoj zgradi Opštine Petnjica (sala Skupštine opštine),  sa početkom u  14:00 časova.

Za sjednicu predlažem sledeći:

Dnevni red

 

  1. Odbornička pitanja
  2. Predlog Odluke o donošenju statuta Opštine Petnjica
  3. Predlog Odluke razrješenju zamjenika člana OIK-a Petnjica i imenovanju novog
  4. Predlog Odluke o bratimljenju Opštine Petnjica I Opštine Petrovec

 

 

SKUPŠTINA  OPŠTINE  PETNJICA

 

02-217                                                                                                                                                                                                                              Mehmed Adrović

Petnjica 20.07.2018 godine

 

Materijal za 6. redovnu sjednicu SO-e Petnjica

Statut

Odluka-o-bratimljenju Petnjica-Petrovec

Predlog odluke za oik