Na osnovu čl.  67. Poslovnika o radu  Skupštine opštine Petnjica     („Sl.list CG“-opštinski propisi br.17/14)

 

S A Z I V A M

Sedmu redovnu sjednicu Skupštine opštine Petnjica

za  četvrtak 11.  oktobar.  2018. godine

Sjednica će se održati u novoj administrativnoj zgradi Opštine Petnjica (sala Skupštine opštine),  sa početkom u  13:00 časova.

Za sjednicu predlažem sledeći:

Dnevni red

 

  1. Odbornička pitanja
  2. Predlog Odluke o o pokretanju postupka za donošenje Poslovnika o radu Skupštine opštine Petnjica
  3. Predlog Odluke o  uslovima i načinu držanja kućnih ljubimaca na teritoriji Opštine Petnjica
  4. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izbor Glavnog administrator Opštine Petnjica

 

 

SKUPŠTINA  OPŠTINE  PETNJICA

 

02-286                                                                                Mehmed Adrović s.r

Petnjica 26.09.2018 godine