Danas je u Petnjici održan okrugli sto na temu “Treba li nam lokalna televizija? Kakva ona treba da bude?”, u organizaciji NVO Spona iz Berana. Okrugli sto je organizovan u okviru projekta “Otvorena televizija ( OTV )”, koji realizuje beranska NVO sa partnerima iz Makedonije, Srbije i BiH.

Učestvujući u raspravi, predsjednik Opštine Samir Agović, istakao je da ideja o otvaranju lokalnog televizijskog medija je dobrodošla iz razloga što način plasiranja informacija građanima bi se razlikovao kako od Javnog servisa tako i od komercijalnih medija.

“Iz tog razloga, mi podržavamo takav koncept i nadamo se da takva lokalna TV može da zaživi. U svakoj sredini informisanost treba da bude na većem nivou pa i u našoj. Mi ovdje imamo lokalni radio koji je otvorio vrata za saradnju sa svima gdje je lokalna uprava često prisutna i dosta toga smo postigli u smislu informisanosti građana. U potpunosti podržavamo otvaranje jednog takvog medija kao što je Otvorena televizija i naša preporuka će biti usmjerena ka tome”, istakao je predsjednik Opštine.

Konceptom i realizacijom projekta “Otvorena televizija” su predviđena četiri TV centra u četiri opštine iz četiri države. Realizacija projekta je započeta 1 novembra, 2017 godine a ova faza se završava u nedjelju, 30 septembra kada će na svečanosti koju organizuje “Spona” biti uručene diplome polaznicima škole novinarstva koja je organizovana u sklopu projekta. Nosilac projekta je medijski istraživački centar ( MIC ) a finansijer EU.