Izvršni direktor CEDIS-a Zoran Đukanović boravio je danas u radnoj posjeti Opštini Petnjica gdje se sastao sa predsjednikom Opštine Samirom Agovićem.

Predsjednik Opštine konstatovao je da svaki radni sastanak održan sa izvršnim direktorom CEDIS-a urodi plodom i da se stanje sa električnom energijom poboljša, kao i to da se u protekle dvije godine stanje znatno popravilo.

 „Svi znamo da je Vlada Crne Gore opredijelila 50 miliona eura koji će CEDIS-u biti na raspolaganju za obnavljanje električne mreže. U narednom periodu ćemo raditi na popravljanju niskonaponske i visokonaponske mreže. Pored izvršnog direktora CEDIS-a, Vlada Crne Gore i ministar poljoprivrede su uočili da je na području naše opštine prioritetno obnoviti mrežu kroz nove projekte, pa ćemo imati pilot projekte. Sastanak je bio prilika da se osvrnemo na potrebu izgradnje trafostanice za snabdijevanje energijom na teritoriji naše opštine od 35 kW. Izgradnju tog objekta bilo je potrebno predvidjeti planskim dokumentima pa očekujemo usvajanje prostornog plana“, kazao je predsjednik.

Đukanović je naglasio da razumije probleme koji traju duži niz godina kada je riječ o električnoj energiji u Petnjici.

„Sa aktivnostima na terenu smo pokazali da ozbiljno želimo i ozbiljno mislimo da unaprijedimo snabdijevanje u Petnjici, dok sa druge strane nijesmo zadovoljni dinamikom svih dogovorenih radova, jer su neki realizovani pravovremeno i kvalitetno, dok neki nijesu.  Sve što nije realizovano biće sprovedeno u kratkom periodu, pa je konkretno dogovoreno da se radi na dvosistemskom razdvajanju voda od Police do Paljuha i Petnjice, nakon čega će sigurnost snabdijevanja značajno biti unaprijeđena. Izvođača smo našli, još su nam potrebne dozvole da se radi na nekim parcelama, a radovi će biti završeni do proljeća. Sa druge strane imamo aktivnost koju je Vlada predvidjela kroz Program adaptacije desetokilovoltne mreže, pa ćemo zajedno sa Opštinom uraditi deset kilovoltnih vodova, a adaptacija podrazumijeva zamjenu stubova, kao i sve opreme uključujići i provodnike. Imamo i namjeru da u toku iduće godine zajedno sa Opštinom i uz njenu podršku počnemo izgradnju pet trafostanica“, kazao je Đukanović.

On je dodao da je projekat 35kW trafostanice velika investicija, te da je Opština odradila svoj posao i CEDIS-u proslijedila prostorni plan, pa se realizacija može očekivati u narednom periodu.

Govoreći o drugim projektima u vezi sa rješavanjem problema napajanja električnom energijom, direktor CEDIS-a je rekao da su dva pilot projekta odobrena, dalekovodi ka katunu Pločnik i Crno vrelo, gdje se podrazumijeva izgradnja dalekovoda oko 2km sa pratećom trafostanicom.