Generalni sekretar zajednice opština, Refik Bojadžić i njegov zamjenik Saša Šćekić, boravili su danas u Petnjici, gdje su se sastali sa predsjednikom opštine Samirom Agovićem i njegovim saradnicima.

Današnji sastanak, je bila prilika, da predsjednik opštine informiše generalnog sekretara i njegovog zamjenika, o svim aktivnostima i problemima sa kojima se Petnjica susreće. Takođe, naveo je da je izrada prostornog plana u završnoj fazi i da će se isti usvojiti na prvoj narednoj sjednici SO Petnjica. Predsjednik je uputio zahvalnost generalnom sekretaru na podršci, koju je pružao opštini Petnjica od njenog samog osnivanja i iskazao uvjerenje da će se dobra saradnja nastaviti i u narednom periodu i tako učiniti da naša lokalna samouprava funkcioniše na najbolji mogući način.

Glavni administrator opštine Petnjica Mirsad Ćatović, je istakao, da je opština Petnjica među prvim opštinama u Crnoj Gori, koja je donijela Statut Opštine u skladu sa novim Zakonom o lokalnoj samoupravi, te da je donijeta Odluka o organizaciji i načinu rada lokalne uprave i da je u završnoj fazi donošenje Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta. Takođe je upoznao prisutne da su svi akti usklađeni sa novim zakonskim propisima.

Generalni sekretar Bojadžić, je u svom izlaganju naveo, da je zadovoljan načinom usklađivanja akata sa novim zakonskim propisima, koji se odnose na organizaciju organa lokalne uprave. Posebno je zadovoljan činjenicom da je opština Petnjica, i pored toga, što ima mali broj zaposlenih u sistemu, ostvarila dobre rezultate u primjeni pozitivnih zakonskih propisa, pa tako očekuje da će opština i u narednom periodu nastaviti sa primjenjivanjem zakona i propisa koji se odnose na rad i funkcionisanje lokalne uprave. Generalni sekretar je iskazao uvjerenje, da će se nastaviti uspješna saradnja između Zajednice opština i opštine Petnjica.