Predsjednik Opštine gospodin Samir Agović, sastao  se 25. januara sa menadžerima IFAD fonda, na čelu sa direktorom Igorom Jovanovićem. Petnjica je jedna od sedam opština u Crnoj Gori koje su korisnici sredstava ovog fonda.

Sredstva u ovoj godini su nešto veća i isnose  2.450,000 eura, od pomenutog iznosa 1.700 000 eura opredijeljeno je za putnu infastrukturu, dok je 750 000 eura izdvojeno za izgradnju vodovoda.

 

“Treba napomenuti, da od strane lokalne uprave aplikacije za putnu infrastrukturu ne mogu biti veće od 200 000 eura dok za vodovod iznosi 100 000 eura. U ovoj godini ima i novina koje su povoljnije za poljoprivredne proizvođače, tako da umjesto 1 500 eura sa kojim su poljoprivrednici mogli konkurisati u prethodnoj godini, u ovoj godini sredstva su duplo veća i iznose 3 000 eura. Učešće poljoprivrednog proizvodjača je 40 odsto. Za ovaj iznos se može izvšiti nabavka sitne mehanizacije, podizanje voćnih zasada i drugo”, izjavio je Adis Ličina, rukovodilac odjeljenja za poljoprivredu u opštini Petnjica.

Javni poziv se očekuje oko 20. februara i trajaće 21 dan, dok će promocija u opštini Petnjica biti u drugoj nedelji februara.

U prošloj godini opština Petnjica aplicirala je sa četiri projekta u vezi sa putnom infrastrukturom, od kojih je jedna podržana sa 52.055,41 eura, a tiče se asfaltiranja  makadamskog puta u dužini od 1 000 metara u MZ Trpezi.

 Od strane individualnih proizvođača u prošloj godini bilo je 11 aplikacija, od kojih je osam odobreno i ukupna vrijednost je iznosila 32.885,14 eura.