Na osnovu čl.  58. Poslovnika o radu  Skupštine opštine Petnjica     („Sl.list CG“-opštinski propisi br.3/18)

 

S A Z I V A M

Devetu redovnu sjednicu SO-e Petnjica

Sjednica će se održati 27.03.2019. godine u novoj administrativnoj zgradi Opštine Petnjica  (sala Skupštine opštine),  sa početkom u  11:00 časova.

Za sjednicu predlažem sledeći:

Dnevni red

 

  1. Predlog Plana rada Skupštine oštine Petnjica za 2019. godinu
  2. Predlog Odluke o visini I načinu obračunavanja i plaćanja članskog doprinosa TO Petnjica
  3. Predlog Odluke o auto-taxi prevozu
  4. Predlog Odluke o načinu odvojenog sakupljanja I sakupljanja komunalnog otpada radi obrade na teritoriji Opštine Petnjica
  5. Izvještaj o radu JU Centar za kulturu Petnjica za 2018 I Plan rada za 2019. godinu
  6. Izvještaj o radu DOO “Komunalne djelatnosti” Petnjica za 2018 I Plan rada za 2019. godinu
  7. Izvještaj iz oblasti poljoprivrede na području Opštine Petnjica
  8. Izvještaj o stanju primarne zdravstvene zaštite na području Opštine Petnjica
  9. Izvještaj o stanju bezbijednosti na području Opštine Petnjica

 

 

SKUPŠTINA  OPŠTINE  PETNJICA

 

02-55                                                                                                                                                                 Mehmed Adrović s.r

Petnjica 19.03.2019 godine

 

Materijal za sjednicu moze se preuzeti u prilogu

Prilog