Kako je i predviđeno programom Javnih radova opštine Petnjica, koji je nedavno usvojen, lokalna uprava je započela izradu projektne dokumentacije za putni pravac Petnjica – Bioče.

“Naše nadležne službe pripremaju urabanističko – tehničke uslove na koje će dati saglasnost Opština Berane i Bijelo Polje. Opština Berane je brzo reagovala i pozitivno dala mišljenje na uslove koje smo mi obradili, a koji su u skladu sa prostornim planom države Crne Gore kao i sa prostornim planom naše opštine. Imali smo komunikaciju sa Opštinom Bijelo Polje i očekujemo da će se i oni pozitivno izjasniti. Nakon toga Uprava javnih radova može raspisati tender za najbolju ponudu oko izrade projektne dokumentacije. Inače, predviđena vrijednost za ove radove je 80 hiljada eura, a sredstva je obezbijedila Vlada Crne Gore preko Uprave javnih radova. Kada govorimo o ovom izuzetno važnom putnom pravcu za opštinu Petnjica, koji će biti u perspektivi najkraća veza sa budućim auto putem, moram da iskažem zahvalnost VD direktoru Uprave javnih radova Rešadu Nuhodžiću, koji je razumio naš interes i ne samo kada je u pitanju ovaj putni pravac, nego i za druge infrastrukturne projekte za našu opštinu.

Realizacijom ovog projekta Opština i država će se na najbolji način odužiti svim građanima naše opštine koji su kao i naši ljudi iz dijaspore, sredstvima samodobrinosa ovaj putni pravac probili i osposobili za odvijanje saobraćaja početkom 2000 godine”, istakao je predsjednik opštine Samir Agović.