Opština Petnjica ove godine prvi put obilježava Dan Evrope. Kako ističu predstavnici Opštine, namjera je bila da se kroz promociju zdravih stilova života afirmišu vrijednosti EU.

Takođe, jedan od ciljeva organizacije jeste da se kroz upoznavanje evropskih tekovina, postepeno implementira evropska praksa u svim sferama našeg društva.

Jedna od aktivnosti koja je privukla posebnu pažnju jeste defile biciklista u kojem su učestvovali učenici osnovnih škola. Biciklistička maršuta bila je na relaciji od stadiona FK Petnjica do zgrade Opštine, nakon čega su djeca imala priliku da u sali Opštine, odgledaju video prilog edukativnog karaktera, i na taj način bliže upoznaju sa osnovnim informacijama o EU.

„Željeli smo da Dan Evrope obilježimo na simboličan način. Odlučili smo se za revijalnu vožnu bicikla od stadiona u Gusarama do centra Petnjice sa porukom da želimo da živimo u ekološkoj i čistoj opštini i da želimo zdrave stilove života i da želimo da naši mladi naraštaji budu pravilno vaspitani i da cijene vrijednosti EU o kojima smo im danas i govorili. Vrlo je važno da petnjičani i Petnjica razumiju šta su motivi ulaska Crne Gore u EU i to smo željeli da prenesemo kod najmlađeg našeg naraštaja, dakle kod učenika OŠ sa područja naše opštine. Odazvalo se njih 40-tak i mislim da je ova uspješna manifestacija jako dobra, prije svega za učesnike a naravno i za našu lokalnu upravu. Cijenim da ovakve aktivnosti treba da imamo, ne samo povodom određenih datuma, već i češće jer mlade generacije koje stašavaju treba da budu vaspitane u duhu evropskih vrijednosti. To je pravo na rad, pravo na vjersko opredjeljenje, pravo na školovanje, pravo na egzistenciju, pravo slobodnu govora, slobodu mišljenja, dakle sve slobode koje se tiču svakog ljudskog bića, treba da afirmišemo sa nivoa osnovnog školskog uzrasta i da usađujemo te univerzalne vrijednosti EU učenicima kako osnovnih tako i srednjih škola“, istakao je predsjednik Opštine Samir Agović, nakon dodjele zahvalica učesnicima biciklističkog defilea povodom Dana Evrope.