U okviru obilježavanja Dana zaštite životne sredine očišćeno je izletiše Turijak, koje je jedno od najvećih i najljepših izletišta na teritoriji opštine Petnjica.

Ova aktivonst je kasnije sprovedena ove godine zbog loših meteo uslova.

Akciju je organizovalo odjeljenje za uređenje prostora, zaštitu životne sredine, stambeno – komunalne poslove i saobraćaj opštine Petnjica  u saradnji sa  D.O.O „Komunalna djelatnost“  i službom zaštite i spasvanja,  a akciji su se pridružili i učenici srednje mješovite škole kao i predstavnici projekta United Against Polllution koji realizuje centar za regionalni razvoj.

„Zaštita prirode i njeno razumno korišćenje postali su obaveza i imperativan cilj čovječanstva. Skoro ni u jednoj oblasti ljudskog djelovanja i rada nije potrebna tako čvrsta, homogena i trajna saradnja svih partnera, institucija, struka, nauke i prakse, kao što je to u sferi zaštite prirode. Jer, odrediti način i intenzitet korišćenja i valorizaciju jednog područja ili predložiti mogućnost zaštite i unaprijeđenja, kao i racionalnog korišćenja jednog područja suviše je delikatan i odgovoran posao. Pri korišćenju prirodnih dobra svaki pojedinac i društvo u cjelini, mora imati punu ličnu i kolektivnu odgovornost u zaštiti i korišćenju prirodnih dobara“ – istakla je Anita Muhović , samostalna savjetnica za saobraćaj i zaštitu životne sredine, uz zahvalnost svim učesnicima akcije.