Ministar za ljudska i manjinska prava u Crnoj Gori Mehmed Zenka juče je, posjetio Opštinu Petnjica, gdje se sastao sa predsjednikom Opštine, Samirom Agovićem i njegovim saradnicima. U okviru sastanka, razgovaralo se o  unapređenju ljudskih i manjinskih prava.

„Drago mi je što sam u Petnjici, jednoj od mlađih Opština u Crnoj Gori. Naš razgovor je tekao u pozitivnom smjeru, o rješavanju ljudskih i manjinskih prava. Potpisali smo sporazum o razumijevanju. Područje Petnjice i njene smjernice su pokazatelj da Petnjica ima jasnu viziju i da zaslužuje posebno mjesto u Crnoj Gori“, kazao je ministar Zenka.

„Moram istaći zadovoljstvo što nam je u posjeti ministar sa svojim saradnicima.
To je bila prilika da razmijenimo mišljenja o raznim temama u oblasti kojima se bavi ministarstvo sa širokim spektrom prava za svakog građanina.
Zaključeno je na sastanku da Vlada Crne Gore i resorno ministarstvo daju punu podršku Petnjici na svim poljima za potpuni razvoj.
Ministar je razumio poziciju Petnjice i njene potrebe, posvetio je pažnju gdje je i njegovo resorno ministarstvo nadležno,  a to je pitanje prava svih etičkih zajednica, prije svega romske populacije u Petnjici i njihovim rješavanjem stambenog pitanja.
Zahvalan sam resornom ministru koji je dao punu podršku našim projektima kao što su izgradnja dječijeg vrtića, adaptacija školskih objekata i svih ostalih projekata kako bi Petnjica bila ravnopravna sa svim opštinama u Crnoj Gori. U okviru Bihorskog kulturnog ljeta želimo da afirmišemo kulture svih naroda koji su zastupljeni u Crnoj Gori“, zaključio je Samir Agović.

Ministar Zenka i predsjednik Opštine Samir Agović, potpisali su  Sporazum  o saradnji u borbi protiv diskriminacije po osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta, poštujući ostvarivanje osnovnih ljudskih prava LGBT zajednice u Crnoj Gori.