Predsjednik Opštine, Samir Agović sastao se danas sa predstavnicima Projekta razvoja klastera i transformacija ruralnih područja koji djeluje pri Ministarstvu poljoprivrede u saradnji sa IFAD-om.

Realizacija Projekta „Razvoj klastera i transformacija ruralnih područja“ je počela 2017. godine i trajaće do 2023. godine. Ukupna vrijednost projekta iznosi preko 14 miliona eura. Projekat se sprovodi u sedam crnogorskih opština - Nikšić, Šavnik, Žabljak, Mojkovac Berane, Bijelo Polje i Petnjica. Kako je definisano samim projektom, podržaće se investicije koje su vezane za proizvodnju: mesa (ovčarstvo, kozarstvo i govedarstvo); mlijeka i drugih mliječnih proizvoda (ovčarstvo, kozarstvo i govedarstvo); sjemenskog krompira; malina i drugog bobičastog voća.

“Što se tiče Petnjice, kao lokalne samouprave, ona je mapirana za dvije vrste klastera, klaster stočarstva i klaster sjemenskog krompira. Do sada, iz obje komponente imamo pozitivne rezultate. Ove godine nas očekuju dva nova javna poziva, poziv za podršku poljoprivrednim proizvodjačima i razvoj ruralne infrastukture, koja se raspisuju trećeg februara ove godine. Današnja posjeta je imala za cilj prezentaciju dva javna poziva, koja pokazuje da je za komponentu jedan, iz budžetskih sredstava, predviđeno 770. 000 eura, a za komponentu dva, predviđen je iznos od tri miliona eura od čega je 2. 250 000  predviđeno za putnu infrastrukturu i 750. 000 eura za vodosnabdijevanje.

Proteklih godina imali smo 25 aplikanata iz Petnjice koji su bili podržani. Urađeno je 3,5 km nekategorisanih lokalnih puteva i urađena je jedna investicija u vodosnabdijevanju. Dosadašnji rezultati nam daju za pravo da se nadamo većem broju aplikanata poljoprivrednih proizvođača, koji su se u proteklom periodu upoznali sa našim projektom. Opština Petnjica je pouzdan partner Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja i projektnom timu”, istakao je koordinator projekta, Igor Jovanović.

Predsjednik Opštine, izrazio je zadovoljstvo zbog dosadašnje uspješne saradnje i iznio očekivanje da će se, realizacijom ovog projekta, nastaviti i u narednom periodu.

“Danas smo imali zadovoljstvo da razgovaramo o budućim projektima i interesovanjima koja se ispoljavaju od strane naših poljoprivrednih proizvođača. Projekat IFAD doživljavamo pozitivno, jer je potreban Petnjici, a tiče se razvoja poljoprivrede i infrastukture, jer jedno bez drugog ne može. Građani Petnjice trebaju biti zahvalni Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja, koje je prepoznalo našu opštinu da bude među sedam opština koja će koristiti sredstva. Činjenice pokazuju da su naši građani, uz našu podršku, pokazali visok stepen interesovanja. Rezultati su vidljivi i ohrabrujući. Definitivno smo željeli da naši građani imaju kontakt sa IFAD-om i sa našom opštinom.

Očekujemo da i ova godina bude godina uspjeha, jer naši građani koji su koristili sredstva su zadovoljni i pokazali su ponovno interesovanje za opredijeljena sredstva. Mi iz lokalne uprave ćemo koristiti mogućnosti da apliciramo za dodatno unapređenje ruralne infrastrukture i svakako baziraćemo se na ono što su mogućnosti koje nudi ovaj projekat, to je modernizacija lokalnih puteva i sredstva koja su nam potrebna za završetak vodovoda „Murovsko vrelo“.

Opština Petnjica je svojim budžetom opredijelila određena sredstva za realizaciju projekata i  rado očekujemo objavljivanje javnog poziva. Želim da izrazim zadovoljstvo na saradnji sa predstavnicima IFAD-a, obzirom da imamo kancelariju u Bijelom Polju i da su naše aktivnosti svakodnevne. Vjerujem da ćemo u ovoj godini dati zajednički doprinos u kvalitetu i količini proizvodnje hrane, jer su naše mogućnosti obećavajuće. Posebno bih se oslonio na našu zajedničku inicijativu, da imamo dva klastera, jedan u proizvodnji mesa, druga u proizvodnji sjemenskog krompira, na nama je da prednosti iskoristimo. Imamo dovoljno stručnih lica, i dovoljno novca, a na nama je da radimo i da stvaramo, takođe da koristimo sredstva u prave svrhe. Ove godine očekujemo da ćemo imati više ulaganja i da ćemo uspjeti da sa sredstvima IFAD-a završimo veliki vodovod „Murovsko vrelo“, kako bi konačno okončali intenciju svih nas”, kazao je predsjednik Opštine.