U sali Skupštine opštine Petnjica predstavnici Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja predstavili su novi IPARD program. U pitanju je drugi po redu Javni poziv za podršku investicijama u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji.

Toga dana, zainteresovani poljoprivredni proizvođači, imali su priliku da se informišu o načinu na koji mogu ostvariti bespovratnu podršku kroz ovaj poziv.

Sredstva koja su opredijeljena iz evropskih fondova i državnog budžeta Crne Gore  iznose 12,3 miliona eura.

 

„Danas smo u Petnjici da predstavimo drugi Javni poziv koji je namijenjen primarnim poljoprivrednim proizvođačima. U prvom Javnom pozivu ugovoreno je šest projekata iz opštine Petnjica koji su u fazi realizacije, a u narednom periodu očekuje se isplata sredstava korisnicima koji su podnijeli zahtjev za isplatu“, kazao je Petrović.

 

„Što se tiče ovog javnog poziva, vrijednosti investicija se kreću od 10. 000 eura do 500. 000 eura bez PDV-a, a visina podrške kreće se od 60% do 70%. Napomenuću, da mjesta iznad 600 m nadmorske visine imaju 70% podrške.

U opštini Petnjica svi imaju 70% podrške i imamo dodatnih 10% za upravljanje stajnjakom, a na taj dio investicije korisnici imaju 80% podrške.

Kada su u pitanju investicije, korisnici mogu da apliciraju za nabavku nove mehanizacije, nove opreme, izgradnju i rekonstrukciju objekata za smještaj hrane, smještaj mehanizacije, takođe, mogu aplicirati za pristupne puteve, kao i za rješavanje pitanja vodosnabdijevanja, podizanja novih voćnih zasada na njihovim parcelama. Ono što je veoma važno jeste, dobra priprema dokumentacije. Da bismo ubrzali proces obrade aplikacije i same realizacije investicije bitno je da se naznačene stavke koje stoje u ugovoru ispoštuju do kraja, da se vodi računa o standardima na dobrobit životinja. Korisnici zanemare taj dio, kupe mehanizaciju i opremu, ali zanemare dobrobit životinja, savjetovala bih prvo da se posvete objektima u kojim drže stoku, pa onda da se osvrnu na mehanizaciju i opremu koja im nedostaje.

Važno je da korisnik zna šta hoće, da ima svoj cilj, da ima listu prihvatljivih troškova, da se on pronađe na toj listi koja je njegova investicija i onda da radi na prikupljanju dokumentacije. Za sve dodatne informacije, korisnici se mogu obratiti Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja, savjetodavnoj službi, službi za selekciju stoke, koji će odgovoriti na sva pitanja“, kazala je Danka Perović, v.d direktorka Direktorijata za plaćanje u Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja

Sektori na kojima, zainteresovani poljoprivredni proizvođači, mogu konkurisati su: sektor mlijeka, sektor mesa, sektor voćarstva, sektor vinogradarstva, sektor maslinarstva, sektor ribarstva i akvakulture, povrtarstvo, kao i sektor biljne proizvodnje.

 

Poziv je objavljen 24. februara i trajaće do 19. maja 2020. godine.