Ministar poljoprivrede, Milutin Simović, danas je sa predsjednikom Opštine, Samirom Agovićem, prilikom obilaska bazena za vodovod „Murovsko vrelo“ na Koraćkom kršu, imao priliku se uvjeri da radovi na tom projektu idu zamišljenom dinamikom.

“Danas svjedočimo zajedničkim iskoracima koje smo napravili u predhodnom periodu. Kada kažem zajedničkim, prije svega mislim na napore vrijednih domaćina ovog kraja, lokalne samouprave, nezaobilazne naše dijaspore koja nikad nije suštinski otišla iz Petnjice kao i Vlade Crne Gore. Administrativni centar, moderna saobraćajnica Petnjica-Berane sa više od deset miliona eura, vodovod „Murovsko vrelo“, čija vrijednost prelazi milion eura za 700 domaćinstva, desetine kilometara puteva na seoskom području, sve su ovo pokazatelji za kvalitetan život u Petnjici“, kazao je potpredsjednik Vlade.